Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen

Romerike fengsel med underavdelinger

Romerike fengsel – sysselsetting

 

Hvilket arbeidstilbud gis til de innsatte ved fengslet?

Ullersmo avdeling tilbyr innsatte arbeid ved mekanisk verksted, trevareverksted og konfeksjonsverksted. Innsatte kan få attest på gjennomført praksis ved verkstedene, og kan også avlegge fagprøve i mekaniske fag, trevare og malerfag. Det er også tilbud om forefallende veldikehold og utearbeid. Utover tilbudet til arbeidsdriften kan domfelte sysselsettes med gangguttjobb, kjøkken- og vaskeriarbeid.

Kroksrud avdeling tilbyr arbeid ved mekanisk verksted og trevareverksted. I tillegg engasjeres noen i vedlikeholdsavdelingen og i renholdsarbeid.

 

Food truck prosjekt – First step Foods

Romerike fengsel, avdeling Kroksrud har i samarbeid med Jessheim videregående skole etablert et nytt prosjekt med en food truck som skal ut på veien for salg av matretter utenfor fengselet i forbindelse med eventer, festivaler, arrangementer o.l.

First Step Foods er registrert som et vanlig selskap og skal driftes av innsatte på forretningsmessige vilkår, på lik linje som andre selskap utenfor fengselet. Dette gir trening til innsatte i ordinær forretningsdrift, og vil være nyttig etter straffegjennomføringen og i tilbakeføringen til samfunnet generelt.

Det overordnede målet med First Step Foods er at det skal være en læringsplattform for innsatte, og gi en realistisk opplæring i det å drive en ordinær forretningsvirksomhet med de utfordringer det kan gi.

Ved alle ledd i prosessen skal de innsatte ha ansvaret for valg av menyer, innkjøp av råvarer, tilberedelse av maten og salg fra bilen. De innsatte skal også foreta kalkulasjon av utsalgspriser, samt føring av ordinært regnskap, drift av bilen osv. Målet er at virksomheten skal være selvbærende og eventuelt overskudd skal tilfalle de innsatte ved Kroksrud avdeling i form av sosiale tiltak.

Vi ønsker å benytte lokale leverandører av råvarer, en bærekraftig profil og redusert miljøavtrykk!

Vi oppforder innsatte fra alle fengsler til å søke deltagelse i prosjektet.