Sysselsetting

Hvilket arbeidstilbud gis til de innsatte ved fengslet?

Romerike fengsel tilbyr innsatte arbeid ved mekanisk verksted, trevareverksted og konfeksjonsverksted. Innsatte kan få attest på gjennomført praksis ved verkstedene, og kan også avlegge fagprøve i mekaniske fag, trevare og malerfag. Det er også tilbud om forefallende veldikehold og utearbeid. Utover tilbudet til arbeidsdriften kan domfelte sysselsettes med gangguttjobb, kjøkken- og vaskeriarbeid.

Kroksrud avdeling tilbyr arbeid ved mekanisk verksted og trevareverksted. I tillegg engasjeres noen i vedlikeholdsavdelingen og i renholdsarbeid.

 

 

 

EnglishNorwegian