Kroksrud Avdeling

Kroksrud Avdeling

Vakta: 95 76 69 32
Verksdriften: 47 45 76 01
Opr. førstebetjent: 40 03 47 35
Sosialkonsulent: 93 09 93 30

Besøkstelefonen betjenes av Ullersmo avdeling. Benytt nummer 63927300 og velg Kroksrud avdeling og besøk.

 

Kroksrud avdeling ligger under Romerike fengsel, og er en avdeling med lavere sikkerhetsnivå. Det er plass til 62 mannlige innsatte.

Avdelingen tar imot doms- og forvaringsdømte med inntil fem år gjenstående soningstid, så sant dette anses som formålstjenelig, sikkerhetsmessig forsvarlig og i tråd med den allmenne rettsoppfattelse. Kroksrud avdeling ligger plassert på Godtland i nærheten av Kløfta, ca. 30 km nord for Oslo. Det er god tog- og bussforbindelse til Kløfta.

Avdelingens geografiske beliggenhet er et godt utgangspunkt for gjennomføring av frigang til arbeid, undervisning eller behandling både i Oslo, Hamar og Lillestrøm.
Søknader om overføring til avdelingen sendes tjenestevei.
Det er ønskelig at søknaden begrunnes, og at en eventuell fremtidsplan følger søknaden.
Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

 

EnglishGermanNorwegianPolish