Kroksrud Avdeling

Kroksrud Avdeling

Kroksrud avdeling ligger under Ullersmo fengsel, og er en avdeling med lavere sikkerhetsnivå. Det er plass til 62 mannlige innsatte.

Avdelingen tar imot doms- og forvaringsdømte med inntil fem år gjenstående soningstid, så sant dette anses som formålstjenelig, sikkerhetsmessig forsvarlig og i tråd med den allmenne rettsoppfattelse. Kroksrud avdeling ligger plassert på Godtland i nærheten av Kløfta, ca. 30 km nord for Oslo. Det er god tog- og bussforbindelse til Kløfta.

Avdelingens geografiske beliggenhet er et godt utgangspunkt for gjennomføring av frigang til arbeid, undervisning eller behandling både i Oslo, Hamar og Lillestrøm.
Søknader om overføring til avdelingen sendes tjenestevei.
Det er ønskelig at søknaden begrunnes, og at en eventuell fremtidsplan følger søknaden.
Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

 

EnglishGermanNorwegianPolish