Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen

Romerike fengsel med underavdelinger

Romerike fengsel, Kroksrud avdeling

Region: øst
Type enhet:
Lavere sikkerhet
Kapasitet: 62
Kjønn: Mann

 

Kroksrud avdeling ligger under Romerike fengsel, og er en avdeling med lavere sikkerhetsnivå. Det er plass til 62 mannlige innsatte ved avdelingen.

Avdelingen tar imot doms- og forvaringsdømte med inntil fem års gjenstående soningstid, så sant dette anses som formålstjenelig, sikkerhetsmessig forsvarlig og i tråd med den allmenne rettsoppfattelsen. Kroksrud avdeling ligger plassert på Godtland i nærheten av Kløfta, ca. 30 km nord for Oslo. Det er god tog- og bussforbindelse til Kløfta.

Avdelingens geografiske beliggenhet er et godt utgangspunkt for gjennomføring av frigang til arbeid, undervisning eller behandling både i Oslo, Hamar og Lillestrøm.

Søknader om overføring til avdelingen sendes tjenestevei.
Det er ønskelig at søknaden begrunnes, og at en eventuell fremtidsplan følger søknaden.

Besøksadresse:
Godtland, 2040 Kløfta

Telefon:
63943670

Besøksbestilling:
8216.besok@kriminalomsorg.no

E-post:
postmottak-8216@kriminalomsorg.no

Postadresse:
Dokumentsenteret, postboks 694, 4302 Sandnes

Post til innsatte:
Romerike fengsel, Kroksrud avdeling, postboks 2, 2041 Kløfta