Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen

Romerike fengsel med underavdelinger

Romerike fengsel, Ungdomsenhet øst (Eidsvoll)

Region: Øst
Type enhet: Høy sikkerhet – ungdomsenhet (15-18 år)
Kapasitet: 4
Kjønn: Menn og kvinner
Ungdomsenhet øst er et fengsel for mindreårige innsatte. Enheten er et landsdekkende tilbud for innsatte i alderen 15-18 år. Ungdomsenhet øst er en underavdeling av Romerike fengsel, og en enhet med høyt sikkerhetsnivå. Enheten tar imot både varetektsinnsatte og domfelte. Fengselet har plass til 4 innsatte.

Besøksadresse:
Dønnumvegen 5-8, 2080 Eidsvoll

Telefon:
62782901

Besøkstelefon:
62782909 (hverdager kl 09:00-11:00)

E-post:
postmottak-8219@kriminalomsorg.no

Postadresse:
Dokumentsenteret, postboks 694, 4302 Sandnes

Post til innsatte:
Romerike fengsel, Ungdomsenhet øst, Dønnumvegen 5-8, 2080 Eidsvoll