Om Romerike fengsel

Om Romerikefengsel

Ullersmo fengsel ligger i Ullensaker kommune og er en fengselsenhet med høyt sikkerhetsnivå. Fengselet har ordinær kapasitet på 190 plasser. Målgruppen for fengselet er mannlige innsatte med lengre straffedommer for alvorlig kriminalitet, utenlandske innsatte uten tilknytning til Norge, samt personer som varetektsfengsles mistenkt for straffbare forhold.

Ullersmo fengsel har videre en avdeling med lavere sikkerhetsnivå (Kroksrud avdeling). Kroksrud avdeling har en ordinær kapasitet på 60 plasser. For nærmere informasjon om Kroksrud avdeling, se egen peker til denne avdelingen.

Romerikefengsel visjon, formål og verdier:

Visjon:

Romerikefengsel skal representere den beste straffegjennomføring i fengsel med høy og lavere sikkerhetsnivå

Formål:

Kriminalomsorgen skal gjennomføre varetektsfengsling og straffegjennomføring på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Det skal legges til rette for at lovbrytere kan gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster.

Verdier:

Romerikefengsel skal bygge sin virksomhet på innholdet i St. meld nr.37 (2007-2008) Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn og i alle handlinger og tiltak ivareta hensynet til sikkerhet, hensiktsmessighet og hensynet til den allmenne rettsfølelse.

 

EnglishGermanNorwegianPolish