Om Romerike fengsel

Om Romerike fengsel

Romerike fengsel, Ullersmo avdeling ligger i Ullensaker kommune og er en fengselsenhet med høyt sikkerhetsnivå. Fengselet har ordinær kapasitet på 213 plasser. Målgruppen for fengselet er mannlige innsatte med lengre straffedommer for alvorlig kriminalitet, utenlandske innsatte uten tilknytning til Norge, samt personer som varetektsfengsles mistenkt for straffbare forhold.

Romerike fengsel har videre en avdeling med lavere sikkerhetsnivå (Kroksrud avdeling). Kroksrud avdeling har en ordinær kapasitet på 62 plasser. For nærmere informasjon om Kroksrud avdeling, se egen peker til denne avdelingen.

Romerike fengsels motto og kultur:

Motto:

Sammen mot felles mål.

Vår kultur skal være preget av at:

-Vi står sammen for å oppnå felles mål.

-Vi fremsnakker hverandre.

-Vi tar tak i utfordringer på en konstruktiv måte.

-Vi respekterer hverandres profesjon og betydning.

-Vi skal fremstå som gode rollemodeller for kollegaer, samarbeidspartnere, innsatte og samfunnet.

-Vi tar alle ansvar for å utvikle et godt arbeidsmiljø.

-Vi har fokus på et godt tilbakeføringsarbeid.

-Vi har et balansert og godt sikkerhetsarbeid som trygger ansatte og innsatte.

-Vi fremstår som gode representanter for vår organisasjon.

EnglishGermanNorwegianPolish