Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen

Romerike fengsel med underavdelinger

For skoleelever

Romerike fengsel legger til rette for besøk / omvisning i fengslet for skoleklasser på videregående nivå. Omvisningen er på dagtid, og de besøkende gis en innføring i stortingsmelding § 37 Straff som viker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn.

Straffen skal gjennomføres på en måte som tar hensyn til formålet med straffen,som motvirker nye straffbare handlinger,som er betryggende for samfunnet og som innenfor disse rammer sikrer de innsatte tilfredsstillende forhold.

Virksomheten i kriminalomsorgen bygger på 5 pilarer:

  1. Det som lovgiver har sagt er formålet med straffen
  2. Et humanistisk menneskesyn.
  3. Prinsippet om rettssikkerhet og likebehandling.
  4. Prinsippet om at en har gjort opp for seg når straffen er sonet.
  5. Normalitetsprinsippet.

For å få til et besøk er det viktig at alle besøkende godkjennes av politiet. Henvendelser kan avtales med avdelingsleder på telefon 63927437, e-post mailto:postmottak-8215@kriminalomsorg.no eller faks 63927301.