Romerike fengsel

Romerike fengsel, består av underavdelingene Ullersmo, Kroksrud og Ungdomsenhet øst.

Ullersmo avdeling, ligger på Kløfta, i Ullensaker kommune og er en fengselsenhet med høyt sikkerhetsnivå. Målgruppen for fengselet er mannlige innsatte med lange straffedommer for alvorlig kriminalitet, varetektsinnsatte og utenlandske innsatte. Kapasiteten i fengselet er 238 plasser. Fengselet har særskilt fokus på fengselsundervisning, herunder i form av fagopplæring innenfor etterspurte yrkesfag.

Kroksrud avdeling, ligger på Godtland, i Ullensaker kommune, og er en fengselsenhet med lavt sikkerhetsnivå. Målgruppen for fengselet er mannlige innsatte i slutten av soningsforløpet. Kapasiteten i fengselet er 62 plasser. Fengselet har særskilt fokus på fengselsundervisning, frigang, hundegruppe og en utegruppe.

Ungdomsenhet øst, ligger på Dønnumskia, i Eidsvoll kommune, og er 1 av 2 fengsler for mindreårige innsatte. Målgruppen for fengselet er mindreårige innsatte, fra 15 til 18 år. Kapasiteten i fengselet er 4 plasser. De innsatte får individuelt tilpasset innhold i sitt soningsforløp.

 

Informasjon angående smittesituasjonen ved Romerike fengsel – Ullersmo avdeling og Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Per 07.12.21 er det flere kjente smittetilfeller blant innsatte og ansatte ved Romerike fengsel, Ullersmo avdeling. Kommuneoverlegen i Ullensaker definerer smitten ved fengselet som et utbrudd.

Romerike fengsel håndterer koronasituasjonen på lik linje med resten av samfunnet og følger sentrale og lokale smittevernsføringer og kriminalomsorgens retningslinjer.

Romerike fengsel vurderer at vi på nåværende tidspunkt har god kjennskap til smittesituasjonen i fengselet og at vi etter forholdene ivaretar innsatte på en forsvarlig måte. Vi har tett samarbeid og dialog med den kommunale helsetjenesten og tar fortløpende individuelle vurderinger av straffavbrudd og andre aktuelle tiltak.

 

Besøk

MUNNBINDPÅBUD I NORSKE STRAFFEGJENNOMFØRINGSENHETER; HJELP OSS Å HOLDE DETTE STEDET SIKKERT

Kjære besøkende. I denne straffegjennomføringsenheten bor det både friske mennesker og mennesker med ulike helseutfordringer. Vi har til enhver tid også flere dyktige og engasjerte medarbeidere på jobb her. I en situasjon som denne trenger vi alle vi har på jobb, for å kunne ivareta vårt viktige samfunnsoppdrag. Både domfelte og ansatte kan i tillegg ha underliggende sykdommer som vil kunne bidra til et alvorlig sykdomsforløp, skulle de bli utsatt for Covid-19 – smitte. Kriminalomsorgen oppfordrer derfor innstendig om at alle besøkende over 12 år, også advokater, besøksvenner, familie/pårørende og andre, tar på munnbind, og beholder det på gjennom hele besøket. Slik kan vi sammen beskytte de som trenger det mest, sikre bemanningen og forhindre at smitte sprer seg her hos oss. Kriminalomsorgen takker deg for hjelpen.

Besøksavdelingen er åpen. Dersom innsatte er i isolasjon eller karantene som følge av covid-19 gis det mulighet for at innsatte selv kan ringe og gi beskjed om at besøket er avlyst. Vi vil i disse tilfellene forsøke å tilrettelegge for at videobesøk kan gjennomføres så langt vi har kapasitet.

Besøkende som har symptomer, er i karantene, eller er smittet bes om å ikke møte til besøk og ta kontakt med besøksavdelingen for å avtale nytt tidspunkt.

Vi ber alle besøkende ved ankomst til enheten om uoppfordret å benytte munnbind. Munnbind er tilgjengelig ved fengselet.

For oppdatert informasjon om smitteverntiltak se:

Folkehelseinstituttet

 

 

Romerike fengsel har stor forståelse for at dette er en svært krevende situasjon for innsatte og vi forsøker så godt vi kan å informere, veilede og ivareta alle innsatte på best mulig måte i denne særskilte situasjonen. Det er bare å ta kontakt med fengselet dersom det skulle være spørsmål. Vi gjør vårt ytterste for å svare ut etter beste evne.

Med vennlig hilsen
Romerike fengsel

 

Aktuelt fra Romerike fengsel

Midlertidig flytting av forvaringsdømte fra Ila til Ullersmo

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum skal gjennomgå en teknisk rehabilitering. [..]

Vurderer å flytte Oslo fengsel ut av Oslo

Regjeringen lytter til Oslo, og vil vurdere å finne et nytt alternativ til Oslo fengsel i områdene utenfor byen. [..]

EnglishNorwegian