Romerike fengsel

Romerike fengsel ligger i Ullensaker kommune og er en fengselsenhet med høyt sikkerhetsnivå. Målgruppen for fengselet er mannlige innsatte med lange straffedommer for alvorlig kriminalitet, varetektsinnsatte og utenlandske innsatte. Kapasiteten i fengselet er 213 plasser. Fengselet ligger sentralt plassert med gode kommunikasjonsmuligheter. Fengselet har særskilt fokus på fengselsundervisning, herunder i form av fagopplæring innenfor etterspurte yrkesfag.

Femti år i 2020

Romerike fengsel er et fengsel i Ullensaker kommune i Akershus som ble åpnet i 1970. Fengselet var ment som avløsning for Botsfengslet i Oslo. Det benyttes for langtidsfanger fra hele landet og har plass til 213 innsatte. Fengselet inneholder blant annet sykeavdeling, verkstedbygning med mekanisk verksted, trevareverksted, småindustri og skoleavdeling.

Tilbud til rusavhengige i Romerike fengsel

Romerike fengsel åpnet 2. februar 2010 en egen rusmestringsenhet for å hjelpe innsatte med et erkjent rusproblem. Inntak skjer ved søknad og intervju av aktuelle innsatte.

Avdeling Kroksrud

Samtidig med at det ble besluttet at det skulle bygges nytt Landsfengsel på Kløfta, som skulle erstatte Botsfengslet, ble også Kroksrud arbeidskoloni bestemt bygget på Kløfta.

EnglishGermanNorwegianPolish