Romerike fengsel

Romerike fengsel, består av underavdelingene Ullersmo, Kroksrud og Ungdomsenhet øst.

Ullersmo avdeling, ligger på Kløfta, i Ullensaker kommune og er en fengselsenhet med høyt sikkerhetsnivå. Målgruppen for fengselet er mannlige innsatte med lange straffedommer for alvorlig kriminalitet, varetektsinnsatte og utenlandske innsatte. Kapasiteten i fengselet er 238 plasser. Fengselet har særskilt fokus på fengselsundervisning, herunder i form av fagopplæring innenfor etterspurte yrkesfag.

Kroksrud avdeling, ligger på Godtland, i Ullensaker kommune, og er en fengselsenhet med lavt sikkerhetsnivå. Målgruppen for fengselet er mannlige innsatte i slutten av soningsforløpet. Kapasiteten i fengselet er 62 plasser. Fengselet har særskilt fokus på fengselsundervisning, frigang, hundegruppe og en utegruppe.

Ungdomsenhet øst, ligger på Dønnumskia, i Eidsvoll kommune, og er 1 av 2 fengsler for mindreårige innsatte. Målgruppen for fengselet er mindreårige innsatte, fra 15 til 18 år. Kapasiteten i fengselet er 4 plasser. De innsatte får individuelt tilpasset innhold i sitt soningsforløp.

 

Food truck prosjekt – First step Foods

Romerike fengsel, avdeling Kroksrud har i samarbeid med Jessheim videregående skole etablert et nytt prosjekt med en food truck som skal ut på veien for salg av matretter utenfor fengselet i forbindelse med eventer, festivaler, arrangementer o.l.

First Step Foods er registrert som et vanlig selskap og skal driftes av innsatte på forretningsmessige vilkår, på lik linje som andre selskap utenfor fengselet. Dette gir trening til innsatte i ordinær forretningsdrift, og vil være nyttig etter straffegjennomføringen og i tilbakeføringen til samfunnet generelt.

Det overordnede målet med First Step Foods er at det skal være en læringsplattform for innsatte, og gi en realistisk opplæring i det å drive en ordinær forretningsvirksomhet med de utfordringer det kan gi.

Ved alle ledd i prosessen skal de innsatte ha ansvaret for valg av menyer, innkjøp av råvarer, tilberedelse av maten og salg fra bilen. De innsatte skal også foreta kalkulasjon av utsalgspriser, samt føring av ordinært regnskap, drift av bilen osv. Målet er at virksomheten skal være selvbærende og eventuelt overskudd skal tilfalle de innsatte ved Kroksrud avdeling i form av sosiale tiltak.

Vi ønsker å benytte lokale leverandører av råvarer, en bærekraftig profil og redusert miljøavtrykk!

Vi oppfordrer innsatte fra alle fengsler til å søke deltagelse i prosjektet. For info send mail til kontakt@firststepfoods.no
Søknad om overføring til Romerike fengsel, Kroksrud avdeling gjøres tjenestevei.

Aktuelt fra Romerike fengsel

Midlertidig flytting av forvaringsdømte fra Ila til Ullersmo

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum skal gjennomgå en teknisk rehabilitering. [..]

Vurderer å flytte Oslo fengsel ut av Oslo

Regjeringen lytter til Oslo, og vil vurdere å finne et nytt alternativ til Oslo fengsel i områdene utenfor byen. [..]

EnglishNorwegian