Romerike fengsel

Romerike fengsel ligger i Ullensaker kommune og er en fengselsenhet med høyt sikkerhetsnivå. Målgruppen for fengselet er mannlige innsatte med lange straffedommer for alvorlig kriminalitet, varetektsinnsatte og utenlandske innsatte. Kapasiteten i fengselet er 190 plasser. Fengselet ligger sentralt plassert med gode kommunikasjonsmuligheter. Fengselet har særskilt fokus på fengselsundervisning, herunder i form av fagopplæring innenfor etterspurte yrkesfag.

Førti år i 2010

Romerike fengsel er et fengsel i Ullensaker kommune i Akershus som ble åpnet i 1970. Fengselet var ment som avløsning for Botsfengslet i Oslo. Det benyttes for langtidsfanger fra hele landet og har plass til 205 innsatte. Fengselet inneholder blant annet sykeavdeling, verkstedbygning med mekanisk verksted, snekkerverksted, konfeksjonsverksted og skoleavdeling.

Nytt tilbud til rusavhengige i Romerike fengsel

Romerike fengsel åpnet 2. februar en egen rusmestringsenhet for å hjelpe innsatte med et erkjent rusproblem. I første omgang har sju personer flyttet inn på enheten. Tretten andre har søkt om plass.

Avdeling Kroksrud

Samtidig med at det ble besluttet at det skulle bygges nytt Landsfengsel på Kløfta, som skulle erstatte Botsfengslet, ble også Kroksrud arbeidskoloni bestemt bygget på Kløfta.

EnglishGermanNorwegianPolish