Klareringsskjema

Trinn 1 – Klarering av besøkende.

Alle som ønsker å besøke innsatte i Romerike fengsel må søke om å bli klarert for besøk. Barn under 15 år må også søke, men det vil ikke bli sendt forespørsel om vandel på dem.

Vi oppfordrer alle med NORSK personnummer om å søke elektronisk ved å logge seg på med BANK-ID her: https://selvbetjening.kriminalomsorgen.no/ Dette gjelder ikke klarering for videobesøk, her må man fortsatt fylle ut og sende klareringsskjema manuelt.

Har du ikke har elektronisk id, må du fylle ut et søknadsskjema. Last ned søknadsskjema her. Det kan ta noe lengre tid å bli klarert på denne måten. Svar vil bli sendt til digipost. Har man ikke digipost er det fint om man oppretter det.

En besøksklarering varer i ett år. De som allerede har klarering trenger ikke å søke på nytt før det nærmer seg at klarering går ut.

UTENLANDSKE STATSBORGERE:

Utenlandske statsborgere må laste ned klareringsskjemaet (engelsk clearance application) og fylle denne ut. I tillegg krever vi kopi av gyldig pass og en vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk for hver søker.
Søknadsskjema kan sendes til oss på mail: 8215.besok@kriminalomsorg.no eller per post: Romerike fengsel, Innsattes navn Postboks 2, 2041 Kløfta

EKSTERNE SAMARBEIDSPARTNERE:

Eksterne samarbeidspartnere som NAV konsulenter, barnevernsansatte, journalister, fagkonsulenter og andre offentlige instanser som følger opp innsatte, henvender seg direkte til vår besøksmail: 8215.besok@kriminalomsorg.no. Man vil da få et taushetserklæringsskjema som fylles ut og returneres fengselet.

HVORDAN BESTILLE BESØK?
Besøk kan bestilles når man har fått tilsendt besøkstillatelse i posten eller i selvbetjeningsportalen.
Besøk bestilles enten på mail til : 8215.besok@kriminalomsorg.no for Ullersmo avdeling eller 8216.besok@kriminalomsorg.no for Kroksrud avdeling, eller ved å ringe besøkstelefonen: 63927447. Den er åpen tirsdag og torsdag kl 0900- 1100.

Om klareringssøknaden blir godkjent, er denne gyldig i ett år, og besøk kan bestilles i Trinn 2- Besøksbestillingsskjema, i det elektroniske bestillingsskjemaet nedenfor.

 Last ned klareringssøknad |  Download clearance application (english)

Trinn 2 – Bestilling av besøk

Dersom besøksform er videosamtale, opppgi samme e-postadresse som i "KLARERING AV BESØKENDE"