Postadresser

Postadresser

Kriminalomsorgen region øst – Romerike fengsel

Vi gjør oppmerksom på at Kriminalomsorgen, inkludert Romerike fengsel med Kroksrud avdeling, har forskjellige postadresser. Dokumenter, som besøkstillatelsessøknad, sendes til dokumentsenteret. Post til innsatte, sendes direkte til fengselet, respektivt Romerike fengsel eller Kroksrud.

Post til fengselet, derunder søknader om besøkstillatelse, sendes til:

Romerike fengsel
Dokumentsenteret
Postboks 694
4305 SANDNES

Kontonummer for innsettelse av private penger 5082 0700 586, merkes med innsattes navn.

Privat post og pakker til innsatte sendes til

· For Romerike fengsel:

Romerike fengsel
Postboks 2
2041 Kløfta

· For Kroksrud:

Romerike fengsel, Kroksrud avdeling
Postboks 2
2040 Kløfta

EnglishGermanNorwegianPolish