Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen

Romerike fengsel med underavdelinger

Post til fengselet sendes til:

Romerike fengsel
Dokumentsenteret
Postboks 694
4305 SANDNES

Privat post og pakker til innsatte sendes til:

Romerike fengsel, Ullersmo avdeling
Innsattes navn
Postboks 2
2041 Kløfta

Romerike fengsel, Kroksrud avdeling
Innsattes navn
Godtland
Postboks 2
2041 Kløfta

Bredtveit fengsel
Innsattes navn
Postboks 2
2041 Kløfta

Besøksadresse, telefonnummer og kontonummer:

Ullersmovegen 5, 2040 Kløfta.

Sentralbord: 63927300

Kontonummer for innsettelse av private penger 5082 0700 586, merkes med innsattes navn og fødselsdato i merknadsfeltet. Det er viktig at dette IKKE skrives i til feltet, da det automatisk vil bli endret til Kriminalomsorgen og innsattes navn ikke synes.