Postadresser

Postadresser/telefonnummer

Kriminalomsorgen region øst – Romerike fengsel

Vi gjør oppmerksom på at Kriminalomsorgen og Romerike fengsel har forskjellige postadresser. Dokumenter som besøkstillatelsessøknader etc. sendes til dokumentsenteret. Post til innsatte sendes direkte til fengselet, respektivt Romerike fengsel, Ullersmo eller Kroksrud avdeling.

Post til fengselet, derunder søknader om besøkstillatelse, sendes til:

Romerike fengsel
Dokumentsenteret
Postboks 694
4305 SANDNES

Privat post og pakker til innsatte sendes til

· For Romerike fengsel:

Romerike fengsel/Innsattes navn
Postboks 2
2041 Kløfta

· For Kroksrud:

Romerike fengsel, Kroksrud avdeling/Innsattes navn
Postboks 2
2041 Kløfta

Besøksadresse, telefonnummer og kontonummer:

Ullersmovegen 5, 2040 Kløfta.

Sentralbord: 63927300

Kontonummer for innsettelse av private penger 5082 0700 586, merkes med innsattes navn og fødselsdato i merknadsfeltet. Det er viktig at dette ikke skrives i til feltet, da det automatisk vil bli endret til Kriminalomsorgen og innsattes navn ikke synes.