Besøke innsatte

Besøke innsatte

 

Pr. 2. juli 2020, er det følgende regler som gjelder for Korona-virus situasjonen, for Romerike fengsel med underavdelinger

For at besøk skal kunne gjennomføres innenfor gjeldende smittevernregler, trenger vi hjelp fra dere.

Det vil være begrenset kapasitet ved besøksavdelingen i perioden.

Av hensyn til smittevern må antall besøkende begrenses til inntil tre personer samtidig.

 

Når dere kommer på besøk, vil dere få følgende spørsmål av Portvakten angående Covid- 19:
1. Hvor har du oppholdt deg og hva har du gjort de siste to ukene?
2. Er du gjort kjent med Folkehelseinstituttets råd til befolkningen for å forebygge smitte?
(holde minst 1 meters avstand, unngå håndhilsing, klemming)
3. Har du symptomer på luftveisinfeksjon (hoste, feber eller tungpusthet)?
4. Har du vært i nærkontakt med en som er mistenkt eller bekreftet smittet av Covid-19?
5. Er du i reise- eller smittekarantene? (P.t. 10 dager)
6. Er du i isolasjon på grunn av Covid-19 utbrudd?
(P.t. i minst 8 dager etter sykdomsutbrudd og minst 3 dager etter helt frisk)
Ved mistanke om Covid-19-smitte skal innsatte umiddelbart i karantene eller isolasjon.
Kriminalomsorgen skal snarest be helsetjenesten om at innsatte testes for Covid-19.

 

Du får ikke komme på besøk hvis:

  • Du har symptomer på luftveisinfeksjon (hoste, feber eller tungpustet).
  • Du har vært i kontakt med en som er mistenkt eller bekreftet smittet av covid-19.
  • Du er i karantene eller isolasjon på grunn av covid-19.
  • Du har vondt i halsen eller forkjølelsessymptomer.

Er du kjent med FHI sine råd til befolkningen for å forebygge smitte?

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/?term=&h=1

 

Følgende gjelder for gjennomføring av besøk ved Ullersmo avdeling, inntil annet blir bestemt:

Den som mottar besøk og de(n) besøkende plasserer seg på hver sin side av bordet og har ansvar for å holde 1- metersregelen

  • Enhver form for fysisk kontakt mellom innsatte og besøkende er fortsatt forbudt. Besøkende har til enhver tid ansvar for at gjeldende avstandsråd overholdes. Unntaket er barn under 12 år,siden disse ikke trenger å respektere avstandsrådene.
  • Ordinære besøk uten kontrolltiltak, skal låses inn på besøksrom under besøksavviklingen. Gardin som forefinnes i vaktboksen skal henges opp før besøkets start og tas ned ved besøkets avslutning.
  • Det kan serveres kaffe/te/vann ved gjennomføring av ordinære besøk.
  • De innsatte kan ta med tillaget eller kjøpte bakervarer, frukt, godteri, is, brus fra egen avdeling til besøksavdelingen. Det tillates ikke at eventuelle rester tas med tilbake til avdelingen.
  • Besøket kan ha en varighet på over én time hvis kapasitet.
  • Besøk av barn kan foregå utendørs.

Brudd på forbudet mot fysisk kontakt og gjeldende avstandsråd vil betraktes som særskilt smitte- eller helsefare og kan medføre at besøket avbrytes. Etter omstendighetene vil brudd på forbudet mot fysisk kontakt og gjeldende avstandsråd også kunne få betydning for om innsatte vil kunne motta besøk fremover.

 

 

Regler for besøk

Møt opp 20 minutter før besøkstiden begynner slik at du unngår å bruke besøkstiden til innsjekk. Når du ankommer anstalten må du først passere slusa. Alle besøkende skal vise gyldig legitimasjon som førerkort, pass, bankkort med bilde, eller lignende, samt gyldig besøkstillatelse.

Skolebevis, visittkort, månedskort eller lignende godtas ikke. Besøkende som er ukjent for ansatte og som ikke kan legitimere seg blir avvist (Krav om legitimasjon gjelder ikke barn under 15 år).

Av sikkerhetsmessige grunner må alle som skal inn i fengselet passere gjennom metalldetektorportal. Denne portalen er lik de som finnes på flyplasser. Alt yttertøy samt sko må tas av og kontrolleres via metalldetektor. Ingen slipper inn i anstalten så lenge portalen gjør utslag og en henstilles besøkende til å unngå tøy(BH) med metall spenner spiler og lignende. Besøkende kan bli bedt om å la seg visitere i bodyscanner, les mer om det her.

Ved implantater eller metallgjenstander i kroppen, må det forelegges skriv fra lege på dette.

Den besøkende tillates kun å ta med bankkort og mynter som kan benyttes på automater som forefinnes besøksavdelingens venterom.

Vesker, lommebøker, klokker og nøkler må låses inn i oppbevaringsskap i portvakta, 10 kroning benyttes til disse skapene.

Det kan i tillegg bli foretatt kontroll ved bruk av narkotikahund.

Besøksavdelingen har totalt 15 rom hvorav 4 er tiltenkt barnebesøk, 6 rom for ukontrollert besøk samt 5 til advokater og lignende. I tillegg er det en større besøkshall for avviking av kontrollert besøk. For barnebesøk uten særskilte kontrolltiltak forefinnes et avgrenset uteareal med diverse leker som kan benyttes under avvikling av besøk med barn.

 

EnglishGermanNorwegianPolish