Besøke innsatte

Besøke innsatte – Koronapandemien

Oppdatering april 2021

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) besluttet 20. april 2021 at kriminalomsorgen går bort fra felles forsterkede tiltak for hele etaten, og at kriminalomsorgen går tilbake til en situasjon hvor den lokale situasjonen i større grad er styrende for tiltaksnivået. De nye føringene er gjeldende til annen beskjed blir gitt.

Grunnet smittesituasjonen og smitteutbruddet i mars og april har det dessverre vært gjennomført svært få besøk ved Romerike fengsel. Det åpnes på nåværende tidspunkt for flere besøk, men vi understreker at det må gjøres individuelle vurderinger i hvert enkelt tilfelle med hensyn til smitterisiko, herunder smittetrykket i de geografiske områdene, samt at vi følger lokale og nasjonale tiltak og anbefalinger gitt av Folkehelseinstituttet (FHI). Hensynet til besøk fra egne mindreårige barn veier tungt. Det fremgår av straffegjennomføringsloven § 45 a at kriminalomsorgen kan etter en konkret vurdering nekte besøk i fengsel dersom besøket vil innebære en særskilt smitte- eller helsefare, eller det på grunn av sykefravær i fengselet vil bli uforholdsmessig krevende å gjennomføre besøket.

Se forøvrig regler for gjennomføring nederst.

Informasjonstelefon for pårørende

Kriminalomsorgen har opprettet en pårørendetelefon på telefonnummer 404 388 88 som du kan ringe anonymt og få svar på generelle spørsmål du har om straff og straffegjennomføring. Telefonen er betjent på hverdager fra kl 09:00 – 15:00.

Formålet med informasjonstelefonen er å avhjelpe behovet for informasjon når et familiemedlem blir varetektsfengslet, soner en fengselsdom eller gjennomfører straff i samfunnet.

Pårørendetelefonen skal ikke besvare spørsmål knyttet til enkelte innsatte eller ha spesifikk kunnskap om enkelte fengsler. Ved særskilt behov vil pårørende bli henvist videre til aktuelle enheter.

Regler som gjelder for besøk under situasjonen med koronavirus

For at besøk skal kunne gjennomføres innenfor gjeldende smittevernregler, trenger vi hjelp fra dere.

Det vil være begrenset kapasitet ved besøksavdelingen i perioden.

Av hensyn til smittevern må antall besøkende begrenses til inntil tre personer samtidig.

Når dere kommer på besøk, vil dere få følgende spørsmål av Portvakten angående Covid- 19:
1. Har du fått påvist covid-19 og er i isolasjon?
2. Har du hatt nærkontakt med pasient som har påvist covid-19 siste 2 uker?
3. Er du i karantene?
4. Har du vært i utlandet siste 2 uker?
5. Har du vært forkjølet den siste uken?
6. Har du hatt feber den siste uken?
7. Har du hatt hoste den siste uken?
8. Har du følt deg tungpustet den siste uken?
9. Har du hatt muskelsmerter den siste uken?
10. Har du hatt hodepine den siste uken?

Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Dette gjleder ikke personer som er beskyttet. Beskyttet mot SARS-CoV-2 er de som:

 • er fullvaksinerte mot SARS-CoV2.
 • har fått 1. vaksinedose, med varighet fra 3 til 15 uker etter vaksinasjonen.
 • ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV2, med varighet fra avisolering til 6 mnd etter prøvedato.

Du får ikke komme på besøk hvis:

 • Du har fått påvist covid-19 og er i isolasjon.
 • Du har vært i nærkontakt med en som er påvist smittet av covid-19 de siste 2 uker.
 • Du er i karantene/ventekarantene eller isolasjon på grunn av covid-19.
 • Du har pågående luftveissymptomer/feber/hodepine/vondt i halsen eller forkjølelsessymptomer.

Er du kjent med FHI sine råd til befolkningen for å forebygge smitte?

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/?term=&h=1

Følgende gjelder for gjennomføring av besøk ved Ullersmo avdeling, inntil annet blir bestemt:

Den som mottar besøk og de(n) besøkende plasserer seg på hver sin side av bordet og har ansvar for å holde 1- metersregelen

 • Enhver form for fysisk kontakt mellom innsatte og besøkende er fortsatt forbudt. Besøkende har til enhver tid ansvar for at gjeldende avstandsråd overholdes. Unntaket er barn under 12 år,siden disse ikke trenger å respektere avstandsrådene.
 • Ordinære besøk uten kontrolltiltak, skal låses inn på besøksrom under besøksavviklingen. Gardin som forefinnes i vaktboksen skal henges opp før besøkets start og tas ned ved besøkets avslutning.
 • Det kan serveres kaffe/te/vann ved gjennomføring av ordinære besøk.
 • De innsatte kan ta med tillaget eller kjøpte bakervarer, frukt, godteri, is, brus fra egen avdeling til besøksavdelingen. Det tillates ikke at eventuelle rester tas med tilbake til avdelingen.
 • Besøket kan ha en varighet på over én time hvis kapasitet.
 • Besøk av barn kan foregå utendørs.

Brudd på forbudet mot fysisk kontakt og gjeldende avstandsråd vil betraktes som særskilt smitte- eller helsefare og kan medføre at besøket avbrytes. Etter omstendighetene vil brudd på forbudet mot fysisk kontakt og gjeldende avstandsråd også kunne få betydning for om innsatte vil kunne motta besøk fremover.

Regler for besøk

Møt opp 20 minutter før besøkstiden begynner slik at du unngår å bruke besøkstiden til innsjekk. Når du ankommer anstalten må du først passere slusa. Alle besøkende skal vise gyldig legitimasjon som førerkort, pass, bankkort med bilde, eller lignende, samt gyldig besøkstillatelse.

Skolebevis, visittkort, månedskort eller lignende godtas ikke. Besøkende som er ukjent for ansatte og som ikke kan legitimere seg blir avvist (Krav om legitimasjon gjelder ikke barn under 15 år).

Av sikkerhetsmessige grunner må alle som skal inn i fengselet passere gjennom metalldetektorportal. Denne portalen er lik de som finnes på flyplasser. Alt yttertøy samt sko må tas av og kontrolleres via metalldetektor. Ingen slipper inn i anstalten så lenge portalen gjør utslag og en henstilles besøkende til å unngå tøy(BH) med metall spenner spiler og lignende. Besøkende kan bli bedt om å la seg visitere i bodyscanner, les mer om det her.

Ved implantater eller metallgjenstander i kroppen, må det forelegges skriv fra lege på dette.

Den besøkende tillates kun å ta med bankkort og mynter som kan benyttes på automater som forefinnes besøksavdelingens venterom.

Vesker, lommebøker, klokker og nøkler må låses inn i oppbevaringsskap i portvakta, 10 kroning benyttes til disse skapene.

Det kan i tillegg bli foretatt kontroll ved bruk av narkotikahund.

Besøksavdelingen har totalt 15 rom hvorav 4 er tiltenkt barnebesøk, 6 rom for ukontrollert besøk samt 5 til advokater og lignende. I tillegg er det en større besøkshall for avviking av kontrollert besøk. For barnebesøk uten særskilte kontrolltiltak forefinnes et avgrenset uteareal med diverse leker som kan benyttes under avvikling av besøk med barn.

Videosamtalebesøk

Som et tiltak for å lempe på belastningen under covid-19 ble videosamtaler med iPad innført. Dette har nå blitt en permanent ordning, og man krysser av for om man ønsker videosamtale, besøk eller begge deler når man fyller ut klareringsskjema for besøk og videobesøk.

Alle innsatte kan velge 4 adresser de ønsker å gjennomføre videosamtale med (iPad). Det er innsatte som bestiller tid for samtale når vedtak om godkjenning foreligger.

Videosamtaler (iPad) følger reglene som gjelder for besøk, jf. straffegjennomføringsloven § 31 med forskrift og tilhørende retningslinjer. Videre gjelder rundskriv nr. 3/2020 fra Kriminalomsorgsdirektoratet om gjennomføring av videosamtale.

Trykk her for å laste ned “Veiledning for gjennomføring av virtuelt besøk i Kriminalomsorgen”

EnglishNorwegian