Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen

Romerike fengsel med underavdelinger

Regler for besøk – Ullersmo og Bredtveit

Parkering for besøkende er på venstre side før bommen.

Møt opp 15 minutter før besøkstiden begynner slik at du unngår å bruke besøkstiden til innsjekk.

Besøkende som er ukjent for ansatte og som ikke kan legitimere seg blir avvist (Krav om legitimasjon gjelder ikke barn under 15 år).

Alle besøkende skal vise gyldig legitimasjon som førerkort, pass, bankkort med bilde, eller lignende.
Digitale førerkort, skolebevis, visittkort, månedskort eller lignende godtas ikke.

Av sikkerhetsmessige grunner må alle som skal inn i fengselet passere gjennom metalldetektorportal. Denne portalen er lik de som finnes på flyplasser. Alt yttertøy samt sko må tas av og kontrolleres via metalldetektor. Ingen slipper inn i anstalten så lenge portalen gjør utslag og en henstilles besøkende til å unngå tøy(BH) med metall spenner, spiler og lignende. Besøkende kan bli bedt om å la seg visitere i bodyscanner, les mer om det her.

Ved implantater eller metallgjenstander i kroppen, må det forelegges skriv fra lege på dette. Det bes om at slik dokumentasjon inngis fengselet i forkant av besøket, slik at man unngår unødvendig opphold ved inngang til fengselet.

Den besøkende tillates kun å ta med bankkort og mynter som kan benyttes på automater som forefinnes besøksavdelingens venterom. Her er det muligheter for å kjøpe snacks, godteri og brus.

Vesker, lommebøker, klokker og nøkler må låses inn i oppbevaringsskap i portvakta, 10 kroning benyttes til disse skapene.

Det kan i tillegg bli foretatt kontroll ved bruk av narkotikahund.

Besøksavdelingen har totalt 15 rom hvorav 4 er tiltenkt barnebesøk, 6 rom for ukontrollert besøk samt 5 til advokater og lignende. I tillegg er det en større besøkshall for avviking av kontrollert besøk. For barnebesøk uten særskilte kontrolltiltak forefinnes et avgrenset uteareal med diverse leker som kan benyttes under avvikling av besøk med barn.

 

Hvordan bestille besøk – Ullersmo og Kroksrud

Etter å ha blitt godkjent og klarert for besøk kan man bestille besøk gjennom nettsiden eller gjennom mail til 8215.besok@kriminalomsorg.no for Ullersmo avdeling, og 8216.besok@kriminalomsorg.no for Kroksrud avdeling.

Mail besvares alle hverdager mellom 08:00 og 14:00.

Besøkstider finner du på denne siden, og bestilling av besøk må gjøres minimum en dag i forkant av besøket.

Det er da viktig at e-posten inneholder følgene informasjon:

  •  Navn på besøkende
  •  Innsattes navn
  •  Dag og dato for ønsket besøk
  •  Tidspunkt

 

Hvordan bestille besøk – Bredtveit fengsel

Etter å ha blitt godkjent og klarert for besøk kan pårørende og venner bestille besøk på nettsiden eller ved å sende mail til 8115.besøk@kriminalomsorg.no.

Mail besvares hverdager kl. 08:00 og 14:00, og må inneholde navn på besøkende og innsatte, samt dag, dato og tidspunkt for ønsket besøk.

Besøkstider finner du på denne siden, og bestilling av besøk må gjøres minimum en dag i forkant av besøket.

 

Advokater og eksterne

Advokater, NAV, barnevern, politi etc. kan bestille besøk ved å sende mail til 8115.besøk@kriminalomsorg.no

Mail besvares hverdager kl. 0800-1500, og må inneholde navn på besøkende og innsatte, samt dag, dato og tidspunkt for ønsket besøk.

Bestilling av besøk må gjøres minimum en dag i forkant av besøket, evt. må det påregnes noe ventetid.

 

Ved behov for å bestille besøk pr. telefon:
Kl. 0800-1500: tlf. 63928106

 

Generelt om videobesøk

Man krysser av for om man ønsker videosamtale, besøk eller begge deler når man fyller ut klareringsskjema for besøk og videobesøk.

Alle innsatte kan velge 4 adresser de ønsker å gjennomføre videosamtale med (iPad). Det er innsatte som bestiller tid for samtale når vedtak om godkjenning foreligger.

Videosamtaler (iPad) følger reglene som gjelder for besøk, jf. straffegjennomføringsloven § 31 med forskrift og tilhørende retningslinjer. Videre gjelder rundskriv nr. 3/2020 fra Kriminalomsorgsdirektoratet om gjennomføring av videosamtale.

Trykk her for å laste ned “Veiledning for gjennomføring av virtuelt besøk i Kriminalomsorgen”