Besøke innsatte

Besøke innsatte

 

Videomøter

Trykk her for å laste ned “Veiledning for gjennomføring av virtuelt besøk i Kriminalomsorgen”

 

Oppdatering januar 2021

Kriminalomsorgsdirektoratet har i brev av 4.1.21 kommet med tiltak og føringer for håndtering av covid-19 og for å forhindre smitte inn i fengsel. Grunnet ytterligere restriktive nasjonale anbefalinger og regler for sosial kontakt (jf. «unngå besøk i hjemmet» må dessverre smitteverntiltakene forsterkes også i kriminalomsorgen.

Vi finner derfor grunn til å opplyse om at fysiske besøk som hovedregel ikke vil bli gjennomført i perioden 6.1. til og med 18.1.21. Dette gjelder for både avdeling Ullersmo, Kroksrud og Ungdomsenhet øst.

Romerike fengsel vil likevel foreta en individuell vurdering i hver enkelt sak om et besøk likevel skal tillates, men det skal ifølge føringene svært tungtveiende grunner til for at et besøk skal tillates i nevnte periode. Til opplysning vil det i hvert enkelt tilfelle bli fattet enkeltvedtak som kan påklages.

Vi beklager ulempene dette medfører

 

Oppdatering november 2020- tiltakene gjelder til 18.12.20

RRomerike fengsel har i forbindelse med økt smitte i samfunnet mottatt nye, midlertidige føringer fra Kriminalomsorgsdirektoratet, gjeldende fra 6. november 2020, i forhold til vurdering av besøk fra pårørende/bekjente.

I sammenheng med arbeid knyttet til en fortløpende, individuell vurdering av hvert enkelt besøk til innsatte i Romerike fengsel, vil man som besøkende måtte påregne økt ventetid i forhold til bestilling av besøk og søknad om besøk til innsatte i Romerike fengsel. Praktisering av begrensning i adgang til besøk basert på geografisk tilhørighet vil kunne variere basert på smittesituasjonen i de ulike geografiske områder som besøkende måtte tilhøre.

Fengselet beklager på forhånd de utfordringene dette kan påføre pårørende og innsatte i forhold til økt ventetid for gjennomføring av besøk, samt eventuelle avslag og midlertidig omgjøring av allerede godkjente besøk i en periode.

KDI har besluttet å forlenge variheten av de innførte koronatiltakene i kriminalomsorgen til og med 18. desember 2020.

Regjeringen varslet 25. november at dagens nasjonale tiltak vil bli forlenget i tre uker. KDI velger tilsvarende å forlenge varigheten av tiltakene innført i kriminalomsorgen ved brev av henholdsvis 6. og  10. november 2020.

Tiltakene i disse brevene videreføres dermed til og med 18. desember 2020, og det vil derfor bli begrenset tilgang til besøk, da det vil kunne innebære en uforholdsmessig stor risiko for betydelig smittespredning i fengselet.

Pr. 2. juli 2020, er det følgende regler som gjelder for Korona-virus situasjonen, for Romerike fengsel med underavdelinger

For at besøk skal kunne gjennomføres innenfor gjeldende smittevernregler, trenger vi hjelp fra dere.

Det vil være begrenset kapasitet ved besøksavdelingen i perioden.

Av hensyn til smittevern må antall besøkende begrenses til inntil tre personer samtidig.

Når dere kommer på besøk, vil dere få følgende spørsmål av Portvakten angående Covid- 19:
1. Hvor har du oppholdt deg og hva har du gjort de siste to ukene?
2. Er du gjort kjent med Folkehelseinstituttets råd til befolkningen for å forebygge smitte?
(holde minst 1 meters avstand, unngå håndhilsing, klemming)
3. Har du symptomer på luftveisinfeksjon (hoste, feber eller tungpusthet)?
4. Har du vært i nærkontakt med en som er mistenkt eller bekreftet smittet av Covid-19?
5. Er du i reise- eller smittekarantene? (P.t. 10 dager)
6. Er du i isolasjon på grunn av Covid-19 utbrudd?
(P.t. i minst 8 dager etter sykdomsutbrudd og minst 3 dager etter helt frisk)
Ved mistanke om Covid-19-smitte skal innsatte umiddelbart i karantene eller isolasjon.
Kriminalomsorgen skal snarest be helsetjenesten om at innsatte testes for Covid-19.

Du får ikke komme på besøk hvis:

  • Du har symptomer på luftveisinfeksjon (hoste, feber eller tungpustet).
  • Du har vært i kontakt med en som er mistenkt eller bekreftet smittet av covid-19.
  • Du er i karantene eller isolasjon på grunn av covid-19.
  • Du har vondt i halsen eller forkjølelsessymptomer.

Er du kjent med FHI sine råd til befolkningen for å forebygge smitte?

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/?term=&h=1

Følgende gjelder for gjennomføring av besøk ved Ullersmo avdeling, inntil annet blir bestemt:

Den som mottar besøk og de(n) besøkende plasserer seg på hver sin side av bordet og har ansvar for å holde 1- metersregelen

  • Enhver form for fysisk kontakt mellom innsatte og besøkende er fortsatt forbudt. Besøkende har til enhver tid ansvar for at gjeldende avstandsråd overholdes. Unntaket er barn under 12 år,siden disse ikke trenger å respektere avstandsrådene.
  • Ordinære besøk uten kontrolltiltak, skal låses inn på besøksrom under besøksavviklingen. Gardin som forefinnes i vaktboksen skal henges opp før besøkets start og tas ned ved besøkets avslutning.
  • Det kan serveres kaffe/te/vann ved gjennomføring av ordinære besøk.
  • De innsatte kan ta med tillaget eller kjøpte bakervarer, frukt, godteri, is, brus fra egen avdeling til besøksavdelingen. Det tillates ikke at eventuelle rester tas med tilbake til avdelingen.
  • Besøket kan ha en varighet på over én time hvis kapasitet.
  • Besøk av barn kan foregå utendørs.

Brudd på forbudet mot fysisk kontakt og gjeldende avstandsråd vil betraktes som særskilt smitte- eller helsefare og kan medføre at besøket avbrytes. Etter omstendighetene vil brudd på forbudet mot fysisk kontakt og gjeldende avstandsråd også kunne få betydning for om innsatte vil kunne motta besøk fremover.

 

Regler for besøk

Møt opp 20 minutter før besøkstiden begynner slik at du unngår å bruke besøkstiden til innsjekk. Når du ankommer anstalten må du først passere slusa. Alle besøkende skal vise gyldig legitimasjon som førerkort, pass, bankkort med bilde, eller lignende, samt gyldig besøkstillatelse.

Skolebevis, visittkort, månedskort eller lignende godtas ikke. Besøkende som er ukjent for ansatte og som ikke kan legitimere seg blir avvist (Krav om legitimasjon gjelder ikke barn under 15 år).

Av sikkerhetsmessige grunner må alle som skal inn i fengselet passere gjennom metalldetektorportal. Denne portalen er lik de som finnes på flyplasser. Alt yttertøy samt sko må tas av og kontrolleres via metalldetektor. Ingen slipper inn i anstalten så lenge portalen gjør utslag og en henstilles besøkende til å unngå tøy(BH) med metall spenner spiler og lignende. Besøkende kan bli bedt om å la seg visitere i bodyscanner, les mer om det her.

Ved implantater eller metallgjenstander i kroppen, må det forelegges skriv fra lege på dette.

Den besøkende tillates kun å ta med bankkort og mynter som kan benyttes på automater som forefinnes besøksavdelingens venterom.

Vesker, lommebøker, klokker og nøkler må låses inn i oppbevaringsskap i portvakta, 10 kroning benyttes til disse skapene.

Det kan i tillegg bli foretatt kontroll ved bruk av narkotikahund.

Besøksavdelingen har totalt 15 rom hvorav 4 er tiltenkt barnebesøk, 6 rom for ukontrollert besøk samt 5 til advokater og lignende. I tillegg er det en større besøkshall for avviking av kontrollert besøk. For barnebesøk uten særskilte kontrolltiltak forefinnes et avgrenset uteareal med diverse leker som kan benyttes under avvikling av besøk med barn.

EnglishNorwegian