Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen

Romerike fengsel med underavdelinger

Informasjon til pårørende til innsatte ved Ila fengsel og forvaringsanstalt

Food truck prosjekt – First step Foods

Midlertidig flytting av forvaringsdømte fra Ila til Ullersmo

Midlertidig flytting av forvaringsdømte fra Ila til Ullersmo

Vurderer å flytte Oslo fengsel ut av Oslo

Informasjon om smittetilfeller ved Romerike fengsel, Kroksrud avdeling