Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen

Romerike fengsel med underavdelinger

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum skal gjennomgå en teknisk rehabilitering. Fengselets bygningsmasse skal da stenges, og alle forvaringsdomfelte i fengselet flyttes midlertidig til Romerike fengsel Ullersmo avdeling på Kløfta.

Hit til Romerike fengsel Ullersmo avdeling på Kløfta skal de forvaringsdomfelte innsatte på Ila flyttes mens fengselet rehabiliteres.
Øvrige innsatte som gjennomfører varetekt eller straff i fengselet vil bli overført andre enheter. Flyttingen av de forvaringsinnsatte er planlagt gjennomført i begynnelsen av juni.
Rehabiliteringen av Ila er beregnet å ta mellom 18 og 24 måneder. Ole Jonny Rydland er fengselsleder for Romerike fengsel og vil i rehabiliteringsperioden også være fengselsleder for Ila.