Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen

Romerike fengsel med underavdelinger

Rehabiliteringen nærmer seg nå ferdigstillelse, og fra 01.05.23 vil innsatte ved Ila fengsel være tilbake i våre opprinnelige lokaler i Jøssingveien 33 på Eiksmarka i Bærum.

Med bakgrunn i at det vil ta noe tid før alt er på plass og fungerer som det skal, vil det være en periode både i forkant og etterkant av denne dato hvor det ikke vil være mulig å besøke innsatte/være redusert mulighet for besøk. Vi vil tilstrebe at denne perioden blir så kort som overhode mulig.

Vi ønsker på sikt å digitalisere besøksbestillingene, men ved retur og fra 02.05 kan besøk bestilles på telefon direkte til besøksavdelingen tlf. 67161099, mellom kl. 0900-1100 på hverdager.

Besøksklarering skjer på nett ved samme fremgangsmåte som ved Romerike fengsel, Ullersmo avdeling, også fra 02.05.23.

For å søke om besøkstillatelse går man til selvbetjening.kriminalomsorgen.no hvor man logger seg inn med elektronisk ID og følger stegene som leder gjennom prosessen. Løsningen er i første omgang til bruk for personer med norsk personnummer og elektronisk ID. Her får pårørende oppdatert informasjon om saksgangen, oversikt over alle søknader, hvor langt i prosessen søknaden er og informasjon om hvordan de skal bestille besøk.

For de som ikke har elektronisk ID eller norsk personnummer, vil det selvfølgelig fremdeles være mulig å søke besøksklarering på den gamle måten, det vil bare ta litt lengre tid (manuell registrering og postgang) enn ved å bruke den digitale løsningen.

Når skjemaet i besøksportalen er ferdig utfylt og sendt inn, går det direkte til saksbehandlere ved Ila fengsel.

Hilsen Ila fengsel og forvaringsanstalt