Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen

Romerike fengsel med underavdelinger

Ledige stillinger i Kriminalomsorgen region øst

Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen region øst

Sommervikar og tilkallingsvikar som 0264 fengselsbetjent eller 1078 betjent 
Søknadsfrist: 23. februar 2024
Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen region øst

Programinstruktør ved rusmestringsenheten på Romerike fengsel, avd.Ullersmo
Søknadsfrist: 28. februar 2024
Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen region øst

Programinstruktør
Søknadsfrist: 28. februar 2024
Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen region øst

Seniorkonsulent / Fengselsførstebetjent på tjenesteoppsettet 
Søknadsfrist: 17. mars 2024
Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen region øst

Konsulent/seniorkonsulent ved Juridisk avdeling
Søknadsfrist: 4. mars 2024
Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen region øst

Fengselsbetjent i Aktivitetsteamet ved Romerike fengsel
Søknadsfrist: 4. mars 2024
Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen region øst

Fengselsførstebetjent / avdelingsleder
Søknadsfrist: 4. mars 2024
Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen region øst

Underverksmester - renholdsansvarlig
Søknadsfrist: 5. mars 2024
Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen region øst

Verksbetjent - renholdsoperatør
Søknadsfrist: 7. mars 2024