– Situasjonen i Oslo fengsel er alvorlig og har et svært stort vedlikeholdsbehov. Nytt Oslo fengsel er derfor en viktig prioritering for regjeringen. Vi har jobbet med alternativer på Bredtveit og Grønland. Når signalene fra Oslo kommune er tydelige på at de ikke ønsker dette, så lytter vi og legger vekk Grønlands-alternativet, slik at vi tar en ny runde på hvor fengselet bør ligge, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Regjeringen vil nå jobbe langs to spor: Utvidelse av dagens fengsel på Ullersmo og å finne en annen tomt for et nytt fengsel utenfor Oslo.

– Det som konkret gjøres nå er at vi starter et forprosjekt for utvidelse av Ullersmo fengsel med 76 fengselsplasser. Utvidelse er ferdig regulert, tomten er klar og infrastrukturen på plass. Det vil derfor kunne settes i drift fra 2025, sier Mæland.

I tillegg vil departementet be Statsbygg om å gjennomføre nye tomtesøk.

– Jeg håper at politikere i de omkringliggende kommunene vil gå konstruktivt til verks, slik at vi kan få en best mulig løsning for kriminalomsorgen i årene som kommer, sier Mæland.