Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen

Romerike fengsel med underavdelinger

Dette kan du ta med

Ved Romerike fengsel kan den besøkende ha med seg totalt 6 aviser/tidsskrifter/ukeblader til den innsatte. Dette avleveres til betjent på besøksavdelingen før besøket starter, som skal kontrollere dette og levere det ut til innsatte etter besøket er gjennomført.

Besøkende har ikke anledning til å ta med blomster inn i fengselet. En enkel bukett avskårne blomster kan bestilles fra Mester Grønn på Romerikssenteret, tlf 32 22 96 32. Blomsterbutikken vil forestå utsendelsen av blomstene. Husk å merke med innsattes navn.

Vi gjør oppmerksom på at alt som bringes inn, må konsumeres under besøket. Mat til baby av type uåpnet boks/glass med baby mat fabrikkprodusert, uåpnet boks, ferdigblandet morsmelktillegg/babygrøt, uåpnet smoothie, tåteflaske, 2 stk bleier tillates med inn.

Ved Ullersmo avdeling kan brus, sjokolade med mer, kjøpes i automater på besøksavdelingen og tas med til besøksrommet. Husk visakort til dette formålet. Det er også tillatt for besøkende å medbringe blader og magasiner til innsatte i forbindelse med besøk. Innsatte kan ha med seg mat og/eller kake laget på avdeling til besøket.

Ved Kroksrud avdeling kan mineralvann kjøpes på automat utenfor besøksrommene. Kaffe og te er gratis.
Det er ikke tillatt å medbringe kontanter, tobakk, el-sigaretter o.l inn ved besøk. Øvrige effekter til innsatte må sendes pr post

Pakker, gaver, penger m.m.

Det tillates ikke at pakker, gaver eller andre effekter leveres eller sendes ut ved besøk med mindre det er avtalt.

Penger kan ikke innleveres ved besøk, men settes inn kontonummer 5082 0700 586, merket med innsattes navn og fødselsdato i merknadsfeltet.

Følgende effekter må ikke sendes inn da dette ikke er tillatte effekter:

  • Tobakk/sigaretter/snus
  • Toalettartikler
  • Skrapelodd/tippelapper/penger

Brev
NB! Innsatte kan ikke motta brev ved besøk. Disse må sendes pr. post til: navn på innsatte, postboks 2, 2041 Kløfta.