Dette kan du ta med

Dette kan du ta med

Ved Ullersmo fengsel kan den besøkende ha med seg totalt seks blader /aviser til den innsatte. Dette avleveres til betjent på besøksavdelingen før besøket starter, som skal kontrollere dette og levere det ut til innsatte etter besøket er gjennomført.

Brus og sjokolade kan kjøpes i automater på besøksavdelingen og kan tas med til besøksrommet.

Alle andre leveranser, pakker/ brev til innsatte skal uten unntak sendes pr. post.
Følgende effekter må ikke sendes inn da dette ikke er tillatte effekter:

  • Tobakk/sigaretter/snus
  • Toalettartikler
  • Skrapelodd/tippelapper
    Slike effekter vil bli lagt rett på lager og innsatte vil ikke få tilgang til dette før løslatelse.

Ved Kroksrud avdeling kan de besøkende ta med seg mat og drikke, som kun kan nytes på besøksrommet. Kaffe og te er gratis. Mineralvann selges fra automat. Andre effekter må sendes pr post.

Pakker, gaver, penger m.m.

Det tillates ikke at effekter/gaver, brev leveres ved eller sendes ut ved besøk. Penger kan ikke innleveres ved besøk, men settes på konto merket med innsattes navn og fødselsdato.

Aviser, tidsskrifter, ukeblader.
Den besøkende kan ved besøk levere inn totalt seks aviser, tidsskrifter, ukeblader.

Det er ikke tillatt å ta med effekter ved besøk. Alle effekter som man ønsker å levere til innsatte, SKAL sendes med post.

Brev

NB! Innsatte kan ikke motta brev ved besøk. Disse må sendes pr. post.

 

EnglishGermanNorwegianPolish