Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen

Romerike fengsel med underavdelinger

Mindreårige

Det er i hovedsak kun innsatts egne barn som tillates inn, alle barnebesøk skal skje i forhold til hva som er til barnets beste. Vi ber dere derfor tenke nøye gjennom barnets behov for å besøke den innsatte i fengslet så sant det ikke er barnets far som sitter fengslet (dette skal dokumenteres og sendes inn med søknaden). Før besøk av barn kan godkjennes, skal det være sendt inn søknadsskjema (benytt vanlig kontrollskjema), fødselsattest, eventuelle bekreftelser. ALLE barn skal være godkjente før bestilling av besøk kan finne sted.

Ved manglende dokumentasjon, vil ikke søknaden bli behandlet før alt foreligger.

Innsattes egne barn under 16 år, skal være i følge med en omsorgsperson under besøket (mor/verge, eventuelt godkjennelse fra mor/verge er påkrevd hvis andre i nær relasjon skal følge barnet).

Personer i alderen 16-18 år har som hovedregel ikke lov til å besøke innsatte alene, dette innebærer at minst en annen av de besøkende må være over 18 år. Personer i alderen 16-18 år som ikke kommer i følge med foresatte, må ha fullmakt fra begge foresatte.
Mindreårige i alderen 15-18 år vil bli vandelssjekket.