Besøkstider

Besøkstider

Besøk kan bestilles på besøksbestillingsskjema eller på 8215.besok@kriminalomsorg.no Ullersmo avdeling/Ila fengsel og 8216.besok@kriminalomsorg.no Kroksrud avdeling.

Besøksbestilling pr telefon kan gjøres mellom kl 09:00-11:00 tirsdager og torsdager.

Besøkstidene i Romerike fengsel med underavdelinger, fra 12. juni 2021:

DAG Kroksrud avdeling Ungdomsenhet øst Ullersmo avdeling Ila
Mandag 15:00-16:00 & 17:15-18:15 & 18:30-19:30 15:00 – 20:00 15:00- 19:00 15:00- 19:00
Tirsdag 15:00-16:00 & 17:15-18:15 & 18:30-19:30 Stengt 15:00- 19:00 15:00- 19:00
Onsdag 15:00-16:00 & 17:15-18:15 & 18:30-19:30 15:00 – 20:00 15:00- 19:00 15:00- 19:00
Torsdag Stengt 15:00 – 20:00 15:00- 19:00 15:00- 19:00
Fredag 15:00-16:00 & 17:15-18:15 & 18:30-19:30 15:00 – 20:00 Stengt Stengt
Lørdag 10:00-11:45 & 13:15-15:15 & 17:15-19:15 10:30 – 19:00 10:30-19:00 10:30-19:00
Søndag 10:00-11:45 & 13:15-15:15 & 17:15-19:15 10:30 – 19:00 Stengt Stengt

 

Det er i tillegg til disse tidspunktene mulighet for advokater, politi og andre offentlige instanser etter avtale å gjennomføre besøk hverdager fra kl. 09.00. Fredager er besøksavdelingen stengt.

Det er ikke besøk jul- og nyttårsaften.

Besøkstid på bevegelige helligdager som faller på ukedager følger besøkstider for lørdag og søndag.

 

EnglishNorwegian