Besøkstider

Besøkstider

Besøksbestilling pr telefon kan gjøres mellom kl 09:00-11:00 på følgende dager:

Mandag, tirsdag og fredag for Ullersmo avdeling, tlf 63927447.

Tirsdag og torsdag for Kroksrud avdeling, tlf 63927300.

Besøk kan også bestilles på besøksbestillingsskjema eller på 8215.besok.ullersmo@kriminalomsorg.no (Ullersmo avdeling, alle dager) eller postmottak-8216@kriminalomsorg.no (Kroksrud avdeling). Se nødvendig info du må ha med på besøksbestillingsskjemaet

Besøkstidene i Romerike fengsel med underavdelinger, fra 1. oktober 2018:

DAG Kroksrud avdeling Ungdomsenhet øst Ullersmo avdeling
Mandag 15:15 – 21:00 15:00 – 20:00 15:00 – 20:00
Tirsdag 15:15 – 21:00 Stengt 15:00 – 20:00
Onsdag 15:15 – 21:00 15:00 – 20:00 15:00 – 20:00
Torsdag Stengt 15:00 – 20:00 15:00 – 20:00
Fredag 15:15 – 21:00 15:00 – 20:00 Stengt
Lørdag 11:30 – 20:30 10:30 – 19:00 10:30 – 19:00
Søndag 11:30 – 20:30 10:30 – 19:00 10:30 – 19:00

 

Det er i tillegg til disse tidspunktene mulighet for advokater; politi og andre offentlige instanser etter avtale å gjennomføre besøk hverdager fra kl. 09.00. Fredager i tidsrommet 09.00 til 13.50.

Det er ikke besøk jul -og nyttårsaften.

Besøkstid på bevegelige helligdager som faller på ukedager følger besøkstider for lørdag og søndag.

 

EnglishGermanNorwegianPolish