Besøkstider

Besøkstider

Besøk kan bestilles på besøksbestillingsskjema eller på 8215.besok@kriminalomsorg.no Ullersmo avdeling/Ila fengsel og 8216.besok@kriminalomsorg.no Kroksrud avdeling.

Besøksbestilling pr telefon 63927447 kan gjøres mellom kl 09:00-11:00 tirsdager og torsdager.

Besøkstidene i Romerike fengsel med underavdelinger, fra 22. september 2021:

DAG Kroksrud avdeling Ungdomsenhet øst Ullersmo avdeling Ila
Mandag 15:30-17:00 & 17:15-18:45 & 19:00-20:30 15:00 – 20:00 15:00- 20:00 15:00- 19:00
Tirsdag 15:30-17:00 & 17:15-18:45 & 19:00-20:30 Stengt 15:00- 20:00 15:00- 19:00
Onsdag 15:30-17:00 & 17:15-18:45 & 19:00-20:30 15:00 – 20:00 15:00- 20:00 15:00- 19:00
Torsdag Stengt 15:00 – 20:00 15:00- 20:00 15:00- 19:00
Fredag 15:00-16:00 & 17:15-18:15 & 18:30-19:30 15:00 – 20:00 Stengt Stengt
Lørdag Stengt 10:30 – 19:00 10:30-19:00 10:30-19:00
Søndag 11:30-13:30 & 14:00-16:00 & 18:30-20:30 10:30 – 19:00 Stengt Stengt

 

Det er i tillegg til disse tidspunktene mulig for advokater, politi og andre offentlige instanser etter avtale å gjennomføre besøk hverdager fra kl. 09.00-11:00 og 12:00-14:00.

Det er ikke besøk jul- og nyttårsaften. Vanlige besøkstider i romjulen fra 25.12.21-01.01.22.

Besøkstid på bevegelige helligdager som faller på ukedager følger besøkstider for lørdag og søndag.

 

EnglishNorwegian