Besøkstider

Besøkstider

Besøk kan bestilles på besøksbestillingsskjema eller på 8215.besok@kriminalomsorg.no Ullersmo avdeling/Ila fengsel og 8216.besok@kriminalomsorg.no Kroksrud avdeling.

Besøksbestilling pr telefon kan gjøres mellom kl 09:00-11:00 tirsdager og torsdager.

Besøkstidene i Romerike fengsel med underavdelinger, fra 22. september 2021:

Dag Kroksrud avdeling Ungdomsenhet øst Ullersmo avdeling/Ila fengsel
Mandag 15:30-16:45 & 17:00-18:15 & 18:30-19:45 15:00 – 20:00

15:15-16:45 & 17:30-19:00

Tirsdag 15:30-16:45 & 17:00-18:15 & 18:30-19:45 Stengt 15:15-16:45 & 17:30-19:00
Onsdag Stengt 15:00 – 20:00 15:15-16:45 & 17:30-19:00
Torsdag Stengt 15:00 – 20:00 15:15-16:45 & 17:30-19:00
Fredag 15:30-16:45 & 17:00-18:15 & 18:30-19:45 15:00 – 20:00 Stengt (09:00-12:45 advokater o.l)
Lørdag Stengt 10:30 – 19:00 10:30-11:30 & 12:30-14:00 & 15:00-16:15 & 17:45-19:00
Søndag 10:00-11:30 & 12:45-14:15 & 14:30-16:00 & 17:30-19:00 10:30 – 19:00 Stengt

 

Det er i tillegg til disse tidspunktene ved mulig for advokater, politi og andre offentlige instanser etter avtale å gjennomføre besøk hverdager fra kl. 09.00-10:30 og 11:15-12:45.

Besøkstid på bevegelige helligdager som faller på ukedager følger besøkstider for lørdag og søndag.

 

EnglishNorwegian