Besøk

Besøk

Det gjennomføres normalt besøk av 2 timers varighet, men det er mulighet for utvidelse dersom det er ledig kapasitet. Fengselet har tre besøksrom som er møblert med sofa, bord og to stoler. Det er røykeforbud i alle besøksrom.

Det selges mineralvann fra automat. Kaffe og te er gratis.

I sommerhalvåret er det åpent et utendørs besøksområde for de som har besøk av barn

Handleordning:
Innsattes behov for å handle kolonialvarer ivaretas utenfra ved kioskdrift i fengselet. Kiosken er lokalisert i kjelleren i administrasjonsbygget.

Kioskens åpningstider kunngjøres ved oppslag på døren inn til kiosken.

Kiosken fører et begrenset utvalg varer. Ønskes varer utover kioskens utvalg, er det mulig å undersøke om varen kan forhåndsbestilles. Alle varer må betales kontant.

 

EnglishGermanNorwegianPolish