Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen

Romerike fengsel med underavdelinger

Besøk

Besøkende bestiller besøk ved Romerike fengsel, Kroksrud avdeling per e-post 8216.besok@kriminalomsorg.no.

Se også generelle regler for besøksbestilling

 

Regler for besøk

Det gjennomføres normalt besøk av 2 timers varighet og besøk kan bestilles for inntil 2 uker av gangen. Det er mulighet for utvidelse dersom det er ledig kapasitet. Fengselet har tre besøksrom som er møblert med sofa, bord og to stoler. Det er røykeforbud i alle besøksrom.

Det selges mineralvann fra automat. Kaffe og te er gratis.

I sommerhalvåret er det åpent et utendørs besøksområde forbeholdt de som har besøk av barn.

 

Videobesøk

Man kan gjennomføre to besøk per uke. Dette kan enten være fysisk besøk eller videobesøk.

Dette innebærer at:

Dersom den personen innsatte ønsker videosamtale med allerede er klarert for fysisk besøk ved Romerike fengsel, ber innsatte personen om å sende en e-post til 8216.besok@kriminalomsorg.no, hvor personen bekrefter ønsket videosamtale med innsatte, samt hvilken e-postadresse som skal benyttes. Det vil så bli foretatt en skriftlig fornyet vurdering av om det kan gjennomføres slik videosamtale. Videosamtaler (iPad) følger reglene som gjelder for besøk, jf. straffegjennomføringsloven § 31 med forskrift og tilhørende retningslinjer. Videre gjelder rundskriv nr. 3/2020 fra Kriminalomsorgsdirektoratet om gjennomføring av videosamtale.

Hvis man ikke allerede er klarert og oppført på besøkslista, må den enkelte fylle ut søknadsskjema for besøk i Romerike fengsel – dette skjemaet finnes på www.romerikefengsel.no.