Besøk

Besøk

Vedrørende besøk  sommer 2021:

Det vil være redusert bemanning i ferien for booking av besøk. Ønsker du besøk i uke 29 og 30 må alle henvendelser være mottatt senest 15. juli 2021.

Besøksmailen 8216.besok@kriminalomsorg.no vil ikke være bemannet i uke 29, henvendelser til denne mailen vil ikke bli besvart.

Alle henvendelser som ikke gjelder besøksbestilling, kan fortsatt sendes til postmottak-8216@kriminalomsorg.no

 

Besøk i Kroksrud avdeling med Covid-19 begrensninger:

Besøk kan gjennomføres etter de følgende begrensningene, med mindre:
– gjennomføring av besøk representerer en særskilt smitte- eller helsefare eller
– sykefravær i fengslet gjør det uforholdsmessig krevende å gjennomføre besøket.

 

Besøkstider i forbindelse med pandemien:

Hverdager (unntatt torsdager):

kl 15:00 – 16:00

kl 17:15 – 18:15

kl 18:30 – 19:30

Lørdag og søndag:

10:00 – 11:45

13:15 – 15:15

17:15 – 19:15

Alle besøk foregår utendørs, det er derfor viktig at man selv tar hensyn til vær og temperatur med tanke på bekledning.

 

På bakgrunn av begrenset kapasitet, prioriteres følgende besøkene:

1. Besøk av egne barn
2. Besøk av nær familie, ektefelle/partner
3. Andre besøkende

Besøkende bestiller besøk ved Romerike fengsel, per e-post 8216.besok@krminalomsorg.no.

 

Gjennomføring av besøk:

Besøk gjennomføres utendørs, innsatte og besøkende må kle seg etter værforholdene.
Besøk skal kun gjennomføres på anvist benk.
Bruk av lekeområdet er ikke tillatt.

Det er ikke tillatt å medbringe noen for for gjenstander, kontantbeløp, matvarer eller drikke.
Dette gjelder både besøkende og innsatte.

De besøkende anvises til sitteplass av fengslets tjenestemenn.
Når de besøkende har satt seg, kan de innsatte slippe inn på besøksområdet.
Det er til opplysning svært begrensede toalettmuligheter.

Enhver form for fysisk kontakt er forbudt, de til envher tid gjeldende avstandsråd skal overholdes. For å unngå nærkontakt ansikt til ansikt jf. FHI sin definisjon, skal innsatte og besøkende sitte på hver sin side av pleksiglassplate.

Ansatte vil overvåke besøket for å påse at smittevernsreglene overholdes.

Ved avslutning av besøk, forlater innsatte først området, før de besøkende forlater fengselsområdet.
Brudd på overstående pålegg vil betraktes som særskilt smitte- eller helsefare, og medfører at besøket avbrytes, og kan få konsekvenser for om innsatte vil kunne motta besøk fremover.

 

Renhold og håndhygiene:

Innsatte må vaske hender grundig før og etter gjennomført besøk.

Hvert besøksbord er utstyrt med en flaske Antibac for desinfisering av hender, og vask av bordflate og pleksiglass mellom hvert besøk.

Videobesøk

Som et tiltak for å lempe på belastningen under covid-19 ble videosamtaler med iPad innført. Dette har nå blitt en permanent ordning. Romerike fengsel, avdeling Kroksrud ønsker derfor å innføre nye rutiner for søknadsprosessen for videosamtaler.

Dette innebærer at:

Alle innsatte kan foreløpig velge 4 personer de ønsker å gjennomføre videosamtale med (iPad).

Innsatte kontakter personene den ønsker å ha videosamtale med.

Hvis den personen innsatte ønsker videosamtale med allerede er klarert for fysisk besøk ved Romerike fengsel, ber innsatte personen om å sende en e-post til 8215.besok@kriminalomsorg.no, hvor personen bekrefter ønsket videosamtale med innsatte samt hvilken e-postadresse som skal benyttes.

Hvis denne personen ikke allerede er klarert og oppført på besøkslista, må personen fylle ut søknadsskjema for besøk i Romerike fengsel – dette skjemaet finnes på www.romerikefengsel.no Det er fint om det i søknadsskjemaet skrives at det er besøk med IPad som ønskes og hvilken e-postadresse som skal benyttes.

Det vil så bli foretatt en skriftlig fornyet vurdering av om det kan gjennomføres slik videosamtale. Videosamtaler (iPad) følger reglene som gjelder for besøk, jf. straffegjennomføringsloven § 31 med forskrift og tilhørende retningslinjer. Videre gjelder rundskriv nr. 3/2020 fra Kriminalomsorgsdirektoratet om gjennomføring av videosamtale.

Søknad/bekreftelse fra besøkende må foreligge innen 1. mai 2021, men helst så snart som mulig. Videosamtale med iPad kan ikke benyttes etter 1. juni 2021 uten at det foreligger en skriftlig fornyet vurdering.

Normalt gjelder disse reglene for besøk

Det gjennomføres normalt besøk av 2 timers varighet, men det er mulighet for utvidelse dersom det er ledig kapasitet. Fengselet har tre besøksrom som er møblert med sofa, bord og to stoler. Det er røykeforbud i alle besøksrom.

Det selges mineralvann fra automat. Kaffe og te er gratis.

I sommerhalvåret er det åpent et utendørs besøksområde for de som har besøk av barn

 

EnglishNorwegian