Besøk

Besøk

Besøkende bestiller besøk ved Romerike fengsel, Kroksrud avdeling per e-post 8216.besok@kriminalomsorg.no.

Se også generelle regler for besøksbestilling

Regler for besøk

Det gjennomføres normalt besøk av 2 timers varighet, men det er mulighet for utvidelse dersom det er ledig kapasitet. Fengselet har tre besøksrom som er møblert med sofa, bord og to stoler. Det er røykeforbud i alle besøksrom.

Det selges mineralvann fra automat. Kaffe og te er gratis.

I sommerhalvåret er det åpent et utendørs besøksområde for de som har besøk av barn

Videobesøk

Som et tiltak for å lempe på belastningen under covid-19 ble videosamtaler med iPad innført. Dette har nå blitt en permanent ordning. Romerike fengsel, avdeling Kroksrud ønsker derfor å innføre nye rutiner for søknadsprosessen for videosamtaler.

Dette innebærer at:

Alle innsatte kan velge 4 personer de ønsker å gjennomføre videosamtale med (iPad).

Innsatte kontakter personene de ønsker å ha videosamtale med.

Dersom den personen innsatte ønsker videosamtale med allerede er klarert for fysisk besøk ved Romerike fengsel, ber innsatte personen om å sende en e-post til 8216.besok@kriminalomsorg.no, hvor personen bekrefter ønsket videosamtale med innsatte, samt hvilken e-postadresse som skal benyttes.

Hvis denne personen ikke allerede er klarert og oppført på besøkslista, må personen fylle ut søknadsskjema for besøk i Romerike fengsel – dette skjemaet finnes på www.romerikefengsel.no.

Det er fint om det i søknadsskjemaet skrives at det er besøk med IPad som ønskes og hvilken e-postadresse som skal benyttes.

Det vil så bli foretatt en skriftlig fornyet vurdering av om det kan gjennomføres slik videosamtale. Videosamtaler (iPad) følger reglene som gjelder for besøk, jf. straffegjennomføringsloven § 31 med forskrift og tilhørende retningslinjer. Videre gjelder rundskriv nr. 3/2020 fra Kriminalomsorgsdirektoratet om gjennomføring av videosamtale.