Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen

Romerike fengsel med underavdelinger

Romerike fengsel, Kroksrud avdeling – sysselsetting

 

Det er aktivitetsplikt i avdelingen.

Primært er det tilbud om sysselsetting ved trevareverksted, samt frigang-, skole- og selvstudieplasser.
I tillegg kan man sysselsettes i avdelingens tekniske avdeling, som ganggutt, i vaskeriet, gartneriet eller på kjøkkenet.

Innsatte har også muligheten til å ta fagbrev.
I et samarbeid mellom fengselet og Jessheim videregående skole tilbyr  vi opplæring mot fagbrev.
Kroksrud avdeling har et godkjent opplæringskjøkken, og dette muliggjør opplæring mot fagbrev og avlegging av fagprøve som institusjonskokk.

 

First Step Foods

Kroksrud har nå i samarbeid med Jessheim videregående skole etablert et prosjekt med en Food truck.

«First Step Foods» er registrert som et vanlig selskap med regnskapsplikt og skal driftes av innsatte på vanlige forretningsmessige vilkår. Dette gir trening til innsatte i ordinær forretningsdrift, og vil være nyttig etter soning.

Ved alle ledd i prosessen skal de innsatte ha ansvaret fra valg av menyer, innkjøp av råvarer, tilberedelse av maten og salg fra bilen. De innsatte skal også foreta kalkulasjon av utsalgspriser samt føring av ordinært regnskap og drift av bilen.

En slik virksomhet har stadig behov for mannskap, og interesserte oppfordres til å søke seg til Romerike fengsel, Kroksrud avdeling og dette prosjektet.

Det er ønskelig at du har erfaring/utdannelse innen restaurant- og matfag, forretningsvirksomhet, salg/reklame, eller lignende.

Til arbeidet i «First Step Foods» ønskes det motiverte innsatte med tillitsfull fremferd og et positivt syn på livet. Du må i tillegg ha anlegg for en effektiv utførelse av nødvendige oppgaver ved virksomheten.

Ved spørsmål om prosjektet, send en mail til: kontakt@firststepfoods.no Tlf: 63 94 36 92

 

Avdelingen har også egen hundegruppe i samarbeid med Forsvarets Hundeskole

Den 01.06.09 ble det etablert et særskilt ”hundeprosjekt” i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling. Prosjektet er nå etablert som et fast tilbud og tar sikte på å gi innsatte et meningsfylt sysselsettings-tilbud som innebærende et klart personlig ansvar og mulighet for å trene opp evnen å ha omtanke og empati for den hunden han skal være fòrvert for. Kriminalomsorgen påtar seg ansvar for fòrvertoppgaven i henhold til nærmere plan fra Forsvarets hundeskole. Hundene vil etter en periode på 7-12 måneder, bli returnert til Forsvarets hundeskole for ytterligere trening ved søkseksjonen.

Kennelansvarlig har det overordnede ansvar for at de innsatte utfører fòrvertoppgavene på en tilfredsstillende måte og som påser at hundene har gode oppvekstvilkår. Den tilsatte er videre kontaktperson for Forsvarets hundeskole og har ansvar for fortløpende innrapportering om status og progresjon.

Hundegruppens målsetting innebærer at det stilles særskilte krav til deg som ønsker å bli sysselsatt i kennelen under straffegjennomføringen. Foruten å fylle de alminnelige vilkårene for en overføring til fengsel med lavere sikkerhetsnivå etter straffe-gjennomføringsloven § 15 flg, forutsettes det at du som mannlig innsatt:
a)    ikke er registrert med uavgjorte straffesaker,
b)    at du har minimum 7 – 12 måneders gjenstående gjennomføringstid, frem til forventet løslatelse,
c)    at du ikke er eller har vært domfelt for forhold som gir grunn til tvil om evnen til å ivareta omsorg og ansvar for dyr,
d)    at du har alminnelig gode kunnskaper om norsk språk, så vel skriftlig som muntlig og
e)    at du har alminnelig god ordenssans, at du pliktoppfyllende, at du fremstår som ansvarsbevisst og at du forstås å ha omsorgsevne for dyr.

Du må endelig være inneforstått med at sysselsetting i ”Hundekennel” innebærer en forpliktelse til å være plassert i Romerike fengsel, Kroksrud avdeling frem til fòrvertoppgaven er fullført. Oppgaven forutsetter også at du er villig til å arbeide utover ordinær arbeidstid, det vil si inntil syv dager i uken.