Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen

Romerike fengsel med underavdelinger

Soningsformer

Gjennomføringsformer Fengselsstraff, forvaring og strafferettslige særreaksjoner kan gjennomføres

a) i fengsel med høyt sikkerhetsnivå (lukket fengsel),
b) i fengsel med lavere sikkerhetsnivå (åpent fengsel),
c) i overgangsbolig,
d) utenfor fengsel med særlige vilkår etter § 16, eller
e) som prøveløslatt med vilkår etter § 43 annet ledd.

Avdeling i fengsel med høyt sikkerhetsnivå kan tilrettelegges for innsatte med særlige behov, herunder personer som er idømt en strafferettslig særreaksjon eller forvaring, eller innrettes med særlig høyt sikkerhetsnivå.

Straff kan gjennomføres ved heldøgnsopphold i institusjon eller sykehus etter §§ 12 og 13.