Praktisk informasjon

Informasjon før straffegjennomføringen

Besøksadresse til Romerike fengsel, Ullersmo avdeling: Ullersmovegen 5, 2040 Kløfta. Sentralbord: 63927300.

Slik kommer du til fengselet

Hva må den domfelte ha med seg?

Den domfelte må ha med seg soningsinnkalling og godkjent legitimasjon, samt være upåvirket av rusmidler.

Hva kan den domfelte ha med seg?

Den domfelte kan ha med seg klær, sko, treningstøy, hodeplagg, hansker, pysjamas, morgenkåpe, barbermaskin, et begrenset omfang med bruks- og pyntegjenstander, stereo/discman (begrenset størrelse) og CD-plater uten opptaksmulighet. Ved avdeling Kroksrud kan man også ha med radio med CD eller kassettspiller og TV (begrenset størrelse). En fortegnelse over dette blir lagt ved innkallingen.

Kroksrud Avdeling

KROKSRUD AVDELING: Ullersmo fengsel har en avdeling på Kroksrud med lavere sikkerhetsnivå. Ved Kroksrud avdeling samarbeider man med friomsorgskontorene i Akershus og Oslo om programmene Mitt Valg og Alternativ til vold (ATV). Avdelingen har også en “Pappagruppe” for innsatte som er foreldre.
 

Hva får den domfelte utlevert?

Fengslet deler ut nødvendige toalettartikler ved ankomst. (Private toalettartikler tillates ikke). Ved behov kan fengslet låne ut klær/sko i begrenset omfang.

Hva skjer de første dagene i fengslet?

De første dagene i fengselet vil den innsatte i alminnelighet være plassert i en sæskilt mottakelsesavdeling, der han vil bli oppsøkt av representanter fra ulike tjenester i fengselet (Undervisingsavdelingen, prestetjenesten, sosialtjenesten o.a.) med tanke på kartlegging av behov. Innsatte vil også få tilbud om en kartleggingssamtale med fengselstjenestemennene, som skal sikre at fengselet får oppdatert informasjon om privat status, medisinsk situasjon, forhold til rusmidler, ønske om bruk av straffegjennomføringstiden, informasjonsformidling, utdeling av informasjonsmateriell, internregelverk o.a.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?

De innsatte kan handle blant et utvalg varer fra lokal RIMI forretning. Innenfor sikkerhetsmessig forsvarlige rammer som settes av fengselet, definerer de innsatte selv hvilke varer som skal inngå i varesortimentet (ca. 600 varer).

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?

De innsatte kan telefonere hver dag beroende på kapasitet. Fordeling skjer i.f.t. lister. I ordinære felleskapsavdelinger utleveres trådløs telefon til bruk eks. på eget rom. Alle samtaler blir rutinemessig overhørt, med mindre dette ikke fremstår som sikkerhetsmessig påkrevet eller telefonsamtalen er av en art som ikke kan overhøres.

Har tilsatte i kriminalomsorgen taushetsplikt?

Enhver som gjør tjeneste i kriminalomsorgen er underlagt reglene om taushetsplikt som følger av forvaltningsloven. Vedkommende er også underlagt taushetsplikt i forhold til det han eller hun i forbindelse med tjenesten får vite om sikkerhetsmessige forhold i kriminalomsorgen.

Fritid/Kulturtilbud

Ullersmo fengsel er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå, der fritidstilbudet og lokaler er tilpasset kravene til sikkerhet og kontroll. Anstalten har egen fritidsavdeling, hvor to fritidsledere har selvstendig ansvar for fritidsaktiviteter tilpasset de innsattes behov. Treningsaktivitetene har et stort mangfold, så vel innendørs som utendørs. De mest populære formene for trening er:

  • Trening med vekter
  • Fotball
  • Innebandy
  • Volleyball
  • Basketball
  • Tennis
  • Badminton
  • Spinning

Bordtennis Ullersmo fengsel er tilsluttet Øvre Romerike bedriftsidrettsråd, og fengslet stiller lag i fotball- og innebandyserien. Arrangementer som konserter og kino settes opp jevnlig. Fritidsavdelingen har også et variert kurstilbud til innsatte, og ofte holder innsatte disse kursene selv. I 2003 er det blant annet blitt arrangert kurs i keramikk, gitarspilling og fluebinding.

Fylkesbiblioteket i Akershus er representert med en egen avdeling i anstalten. Her kan innsatte låne bøker, CD plater, tidsskrifter m.m. De innsatte har mulighet til å bestille litteratur som ikke finnes i fengslet, fra andre bibliotek. Herunder også utenlandsk litteratur.

EnglishGermanNorwegianPolish