Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen

Romerike fengsel med underavdelinger

Informasjon før straffegjennomføringen

 

Besøksadresse til Romerike fengsel, avdeling Ullersmo : Ullersmovegen 5, 2040 Kløfta. Sentralbord: 63927300.

Slik kommer du til fengselet

 

Hva må den domfelte ha med seg?

Den domfelte må ha med seg soningsinnkalling og godkjent legitimasjon, samt være upåvirket av rusmidler.

 

Hva kan den domfelte ha med seg?

Den domfelte kan ha med seg klær, sko, treningstøy, hodeplagg, hansker, pysjamas, morgenkåpe, barbermaskin, et begrenset omfang med bruks- og pyntegjenstander, stereo/discman (begrenset størrelse) og CD-plater uten opptaksmulighet. Ved avdeling Kroksrud kan man også ha med radio med CD eller kassettspiller og TV (begrenset størrelse). En fortegnelse over dette blir lagt ved innkallingen.

 

Hva får den domfelte utlevert?

Fengslet deler ut nødvendige toalettartikler ved ankomst. (Private toalettartikler tillates ikke). Ved behov kan fengslet låne ut klær/sko i begrenset omfang.

 

Hva skjer de første dagene i fengslet?

De første dagene i fengselet vil den innsatte i alminnelighet være plassert i en sæskilt mottakelsesavdeling, der han vil bli oppsøkt av representanter fra ulike tjenester i fengselet (Undervisingsavdelingen, prestetjenesten, sosialtjenesten o.a.) med tanke på kartlegging av behov. Innsatte vil også få tilbud om en kartleggingssamtale med fengselstjenestemennene, som skal sikre at fengselet får oppdatert informasjon om privat status, medisinsk situasjon, forhold til rusmidler, ønske om bruk av straffegjennomføringstiden, informasjonsformidling, utdeling av informasjonsmateriell, internregelverk o.a.

 

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?

De innsatte kan handle blant et stort utvalg varer fra lokal nærbutikk i fengselet. Innenfor sikkerhetsmessig forsvarlige rammer som settes av fengselet, kan de innsatte komme med ønsker om hvilke varer som skal inngå i varesortimentet.

 

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?

De innsatte kan telefonere 20 minutter hver uke beroende på kapasitet. Fordeling skjer i.f.t. lister. I ordinære felleskapsavdelinger utleveres trådløs telefon til bruk på eget rom. Alle samtaler blir rutinemessig overhørt, med mindre dette ikke fremstår som sikkerhetsmessig betenkelig eller telefonsamtalen er av en art som ikke kan overhøres.

 

Har tilsatte i kriminalomsorgen taushetsplikt?

Enhver som gjør tjeneste i kriminalomsorgen er underlagt reglene om taushetsplikt som følger av forvaltningsloven. Vedkommende er også underlagt taushetsplikt i forhold til det han eller hun i forbindelse med tjenesten får vite om sikkerhetsmessige forhold i kriminalomsorgen.

 

Fritid/Kulturtilbud

Romerike fengsel er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå, der fritidstilbudet og lokaler er tilpasset kravene til sikkerhet og kontroll. Anstalten har egen fritidsavdeling, hvor tre fritidsledere har selvstendig ansvar for fritidsaktiviteter tilpasset de innsattes behov. Treningsaktivitetene har et stort mangfold, så vel innendørs som utendørs. De mest populære formene for trening er:

  • Trening med vekter
  • Fotball
  • Innebandy
  • Volleyball
  • Basketball
  • Tennis
  • Badminton
  • Spinning

Arrangementer settes opp jevnlig av fritidsavdelingen, som også har et variert kurstilbud til innsatte. Dette kan f.eks være konserter, kurs i keramikk, gitarspilling og fluebinding.

Fylkesbiblioteket i Akershus er representert med en egen avdeling i anstalten. Her kan innsatte låne bøker, CD plater, tidsskrifter m.m. De innsatte har mulighet til å bestille litteratur som ikke finnes i fengselet fra andre bibliotek. Herunder også utenlandsk litteratur.