Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen

Romerike fengsel med underavdelinger

Romerike fengsel, Ullersmo avdeling

Så langt det er kapasitet, vil personer som påbegynner straffegjennomføringen i Romerike fengsel, Ullersmo avdeling, ved ankomst bli plassert i særskilt mottakelsesavdeling. Avdelingen har begrenset fellesskap med de øvrige innsatte.

I mottakelsesavdelingen vil det bli gjennomført en kartlegginssamtale med deg og en av fengselets tjenestemenn, før du gis tilbud om sysselsetting og plass i ordinær fellesskapsavdeling.
Alle innsatte i Romerike fengsel med Kroksrud avdeling disponerer eget rom.

Rommene er relativt små, men det er plass til seng, skrivepult, bokhylle og klesskap. Alle rom er utstyrt med TV. For informasjon om hva som tillates oppbevart på rommet, vises det til fengselets internregelverk.

I avdelingen finnes det for øvrig et felles kjøkken og et felles oppholdsrom.

Romerike fengsel, Kroksrud avdeling

Dersom du påbegynner straffegjennomføringen i eller overføres til Kroksrud avdeling, vil du få tildelt rom i en av tre boenheter.

Hver boenhet har et felles oppholdsrom med TV, felles kjøkken og felles kjølerom.

I tillegg finnes det i hver boenhet et kontor som også kan benyttes som samtalerom.

Se mer om Kroksrud avdeling her.