Boforhold

Ullersmo fengsel:

Så langt det er kapasitet, vi personer som påbegynner straffegjennomføringen i Ullersmo fengsel ved ankomst bli plassert i særskilt mottakelsesavdeling. Avdelingen har begrenset fellesskap med de øvrige innsatte.
I mottakelsesavdelingen vil det bli gjennomført en kartlegginssamtale med deg og en av fengselets tjenestemenn, før du gis tilbud om sysselsetting og plass i ordinær fellesskapsavdeling.
Alle innsatte i Ullersmo fengsel med Kroksrud avdeling disponerer eget rom.Beboelsesrom i Ullersmo fengsel
Rommene er relativt små, men det er plass til seng, skrivepult, bokhylle og klesskap. Alle rom er utstyr med TV. For informasjon om hva som tillate soppbevart på rommet, vises det til fengselets internregelverk.
I avdelingen finnes det for øvrig et felles kjøkken og et felles oppholdsrom.

Kroksrud avdeling:

Dersom du påbegynner straffegjennomføringen i eller overføres til Kroksrud avdeling, vil du få tildelt rom i en av tre boenheter. Pr. utgangen av 2010 vil to av disse boenhetene være rehabilitert med god standard. Hver boenhet har et felles oppholdsrom med TV, felles kjøkken og felles kjølerom. I tillegg finnes det i hver boenhet et kontor som også kan benyttes som samtalerom. Se mer om Kroksrud avdeling her.

EnglishGermanNorwegianPolish