Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen

Romerike fengsel med underavdelinger

Samfunnsstraff

Samfunnsstraff kan idømmes i stedet for fengselsstraff, når det ellers ikke ville ha blitt idømt strengere straff enn fengsel i ett år. Samfunnsstraff kan også brukes når den straff som ellers ville ha blitt idømt, helt eller delvis ville ha vært betinget.

Les mer