Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen

Romerike fengsel med underavdelinger

Når du kommer på besøk

 

Møt opp minimum 20 minutter før besøkstiden begynner slik at du unngår å bruke besøkstiden til innsjekk.

Når du ankommer anstalten må du først passere slusa. Alle besøkende skal vise gyldig legitimasjon som førerkort, bankkort, pass eller lignende, samt gyldig besøkstillatelse.

Skolebevis, visittkort, månedskort eller lignende godtas ikke. Besøkende som er ukjent for de ansatte og som ikke kan legitimere seg blir avvist. (Krav om legitimasjon omfatter ikke barn under 15 år).

Av sikkerhetsmessige grunner må alle som skal inn i fengslet passere gjennom en metalldetektorportal. Denne portalen er lik de som finnes på norske lufthavner.
Det blir også foretatt stikkprøve kontroller med narkotikahund.

Ingen slipper inn i anstalten så lenge portalen gjør utslag. Vi henstiller derfor besøkende til å unngå tøy med mye metallknapper, spenner, og lignende.

Unntak: personer som kan dokumentere med legeattest at de har metallgjenstander i kroppen.

Den besøkende tillates kun å medbringe mynter, skapnøkkel og besøksskilt inn i besøksavdelingen under besøk. Yttertøy, vesker, lommebøker, ect. må legges igjen i låsbart skap i besøksavdelingen. Unntak kan være f. eks. tegninger fra barna, postanvisninger, fullmakter eller andre papirer som den innsatte må kvittere på. Likeså tåtesmokk eller melkeflaske til spedbarn.

Mindreårige.

Innsattes egne barn under 16 år, skal være i følge med en voksen person under besøket.
Barn i aldergruppen 16-18 år kan få besøke sin far uten å være i følge av en voksen, slektskapet dokumenteres i forbindelse med klarering. Samtykke fra barnets nærmeste pårørende (mor/ verge) kreves før besøk tillates.