Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen

Romerike fengsel med underavdelinger

Hva kan jeg ta med

 

Aviser, tidsskrifter, ukeblader, brev eller effekter.
Den besøkende kan ved besøk levere inn et begrenset antall aviser, tidskrifter, ukeblader eller lignende.

Dette avleveres til betjent i slusa før besøket starter, som skal kontrollerer dette og leverer det ut til innsatte etter besøket er gjennomført.

Det er ikke tillatt å ta med effekter ved besøk. Alle effekter som man ønsker å levere til innsatte, SKAL sendes med post.

Ved besøk fra utlandet kan det gjøres unntak, dette må i så fall avtales på forhånd med effektlageret ved bestillingen av besøket.

Følgene effekter må ikke sendes inn da dette er ikke er tillatte effekter:
Tobakk/sigaretter/snus
Toalettartikkler
Skrapelodd/tippelapper
Slike effekter vil bli lagt rett på lager og innsatte vil ikke få tilgang til dette før løslatelse.

Brev
Innsatte kan ikke motta brev ved besøk. Disse må sendes pr. post .