Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen

Romerike fengsel med underavdelinger

KLARERING AV BESØKENDE
Trinn 1 - Klarering av besøkende.
Før du kan besøke innsatte ved Ullersmo fengsel, må du klareres. Dette gjøres ved å fylle ut klareringssøknaden nedenfor. Utenlandske statsborgere må i tillegg levere orginal vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk i tillegg til klareringssøknaden.

Klareringssøknaden sendes så til den innsatte du ønsker å besøke i fengselet ved fengselets postboks adresse.

Opplysningene i skjemaet blir sendt politiet. Fengselet får så på bakgrunn av dette eventuelle merknader fra politiets register. Dette danner så grunnlaget for vurdering av kontrolltiltak på besøket, åpent besøk eller nektelse av besøk.

Alle vil motta svar i posten om de er godkjent/ ikke godkjent for besøk. Svar vil komme i løpet av en periode på inntil 3 uker.

Om klareringssøknaden blir godkjent, er denne gyldig i ett år, og besøk kan bestiles i Trinn 2- Besøksbestillingsskjema, i det elektroniske bestillingsskjemaet nedenfor.

 Last ned klareringssøknad |  Download applicationform (english)
BESØKSBESTILLINGSSKJEMA

Dersom besøksform er videosamtale, opppgi samme e-postadresse som i "KLARERING AV BESØKENDE"