Søknader om overføring

Søknader om overføring

Søknader om overføring til avdelingen rettes til:

Kriminalomsorgen Romerike fengsel, Kroksrud avdeling
Dokumentsenteret
Postboks 694
4305 SANDNES

Telefon: 63 94 36 70
Telefaks: 63 94 36 80

E-post: postmottak-8216@kriminalomsorg.no
Nettside: www.romerikefengsel.no

 

 

EnglishGermanNorwegian