Søknader om overføring

Søknader om overføring

Søknader om overføring til avdelingen rettes til:

Kriminalomsorgen Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling
Dokumentsenteret
Postboks 694
4305 SANDNES

Telefon: 63 94 36 70
Telefaks: 63 94 36 80

E-post: postmottak.ullersmo-fengsel-kroksrud@kriminalomsorg.no
Nettside: www.ullersmofengsel.no

 

 

EnglishGermanNorwegianPolish