Pappagruppe

Pappagruppe

Kort fortalt er Pappagruppa en kombinert samtale- og aktivitetsgruppe.
Gruppa er for innsatte som er fedre og har samværsrett med egene barn.
Aktivitetene foregår utenfor anstalten ca. hver tredje lørdag i den perioden gruppa varer. Vi har også et leiropphold på fire dager.

Samtalegruppa

Samtalegruppa gir fedrene en mulighet til å snakke om det å være foreldre / pappa. Det er en arena hvor det er anledning til å ta opp temaer til diskusjon med de andre i gruppa. Noen tema er gjengangere; vet barna at pappa sitter i fengsel og hvordan kan vi evt. fortelle dem det, erfaringer fra egen barndom, grensesetting m.v. Alle gruppelederne er godkjente foreldreveiledere.
I samtalegruppa tar vi utgangspunkt i de åtte temaene for godt samspill, hentet fra ICDP-programmet (program for foreldreveiledning). Opplevelser / erfaringer fra aktivitetene blir også gjennomgått i samtalegruppa.

Aktivitene

Aktivitetene foregår i og rundt Oslo-området. Aktivitetene tar sikte på å gi ideer til aktiviteter man kan gjøre sammen med barna på egenhånd, både i forbindelse med egen permisjonsavvikling og i tiden etter løslatelse.
Eksempler på aktiviteter kan være; turer til Tøyenbadet, klatresentra, turer i skog og mark, kanoturer, besøk i ulike museum og lignende. Det er alltid barna som er i fokus, og fedrene som er med i gruppa får en unik mulighet til å tilbringe kvalitetstid sammen med sine barn.

Det er viktig å påpeke at vi ikke skal lære noen å bli gode fedre. Pappagruppa gir fedrene en mulighet til å ha fokus på barna og forhåpentligvis medvirke til en bevisstgjøring av foreldrerollen, med de utfordringer den medfører.

Hvem kan være med i gruppa?

  • Du er far og har barn i alderen 2-18 år
  • Du har samværsrett
  • Du er ikke dømt for overgrep mot barn
  • Mor til barna samtykker overfor fengselet til deltakelse i gruppa
  • Du har noen som kan kjøre barna til og fra aktivitetene
  • Du samtykker til å være plassert i Kroksrud avdeling frem til gruppas slutt
  • Du behersker norsk språk godt nok til å kunne være med i en samtalegruppe