Hvordan bestille besøk

Hvordan bestille besøk

Etter å ha blitt godkjent og klarert for besøk kan man bestille besøk gjennom nettsiden eller gjennom mail til 8215.besok@kriminalomsorg.no for Ullersmo avdeling/Ila fengsel, og 8216.besok@kriminalomsorg.no for Kroksrud avdeling. Det foretrekkes at besøksbestillinger gjøres per mail, mail besvares alle hverdager mellom 08:00 og 14:00.

Bestilling per telefon 63927447 tirsdager og torsdager mellom 09.00-11:00.

Det er ikke nødvendig og søke om ytterliggere besøkstid. Alle søknader fra andre enn innsatte vedrørende dette, vil ikke bli behandlet.

Besøkstider finner du på denne siden, og bestilling av besøk må gjøres minimum en dag i forkant av besøket.

Advokater må også gi beskjed på forhånd, hvis ikke må det påregnes noe ventetid. Vennligst oppgi om tolk skal være med.

 

Advokater og pårørende

Advokater og pårørende kan bestille besøk via e-post
Det er da viktig at e-posten inneholder følgene informasjon:

  •  Navn på besøkende
  •  Innsattes navn
  •  Dag og dato for besøk
  •  Tidspunkt

Vi besvarer e-post frem til kl. 1400 hver ukedag

 

EnglishNorwegian