Bruk av kontanter

Bruk av kontanter

Innsatte kan til enhver tid oppbevare til sammen kr 1200,-  i kontanter i avdelingen.
Det tillates ikke pengesedler som i verdi overstiger kr 200,-. Kontantsummen inkluderer også verdien av eventuelle frimerker og telekort.
Bruk av private penger som befinner seg på konto i fengselet, tillates ikke uten at det på forhånd er gitt tillatelse til det.